Beleid voor ondernemers

Nota recreatie en toerisme 'Beleef Waadhoeke'

Gemeente Waadhoeke heeft stevige ambities op het gebied van toerisme en recreatie. Bekijk deze pagina voor meer informatie en actuele projecten. Klik op de link hieronder om naar de nota recreatie en toerisme gemeente Waadhoeke toe te gaan. Heb je vragen? Neem contact op met onze adviseurs voor recreatie en toerisme, Karin IJsbrandy en Nynke Nicolai.

Lees op de website van de gemeenteraad de nota recreatie en toerisme gemeente Waadhoeke “Beleef Waadhoeke”.

Sociaaleconomisch Actieprogramma 'Kansen verzilveren'

De gemeenten Harlingen en Waadhoeke werken samen voor een sterke regio. Het plan “Kansen verzilveren” is een sociaaleconomisch actieprogramma voor Harlingen en Waadhoeke waarin samen met Ondernemers en Onderwijs de ambities voor de regio zijn uitgewerkt op het gebied van brede welvaart, economie en welzijn. Neem contact op met onze adviseurs voor Economische Zaken: Baukje Postma, Rinze Kiemel en Bert Kroese.

Lees op de website van de gemeenteraad het Sociaaleconomisch Actieprogramma “Kansen verzilveren”.

Kijk voor meer informatie op de website Goud van Noordwest Friesland.

Coalitieakkoord

Lees op deze pagina meer informatie over het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is beschikbaar in vier talen, omdat Waadhoeke een meertalige gemeente is. 

Programmaplan Ontwikkelperspectief 2018 - 2028

Het programma ontwikkelperspectief is een strategisch en richtinggevend programma voor de unieke, onderscheidende ontwikkelopgaven van Waadhoeke. Het geeft Waadhoeke positie en vormt de strategische agenda voor externe samenwerking en belangenbehartiging. Het ontwikkelperspectief heeft 4 ontwikkellijnen waaronder Beleven – Genieten tussen Wad en stad. Het ontwikkelperspectief is aanvullend op het coalitieakkoord en ze versterken elkaar.

Ambities voor Recreatie & Toerisme: we willen de komende jaren meer bezoekers trekken die komen genieten van onze prachtige gemeente en tegelijkertijd door hun bestedingen een bijdrage leveren aan de toeristische sector. We doen dit door in te zetten op en betere zichtbaarheid en meer samenwerking, Franeker te versterken als toeristische trekker en het landschap te versterken als toeristische trekker.

Lees op de website van de gemeenteraad het Programmaplan Ontwikkelperspectief 2018 - 2028