Openbare Orde en Veiligheid

De zorg voor de openbare orde en veiligheid is één van de taken van de gemeente. De inhoud van dit taakveld is vrij breed. Denk bijvoorbeeld aan jeugdoverlast, verwarde personen, ondermijning en maatschappelijke onrust. Bij ieder onderwerp geldt dat er veel samengewerkt wordt met andere partijen. Dat kunnen de diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie zijn, maar ook met partijen zoals de politie, het Openbaar Ministerie of het Zorg- en Veiligheidshuis. En niet te vergeten een samenwerking met de inwoners en ondernemers uit onze gemeente.

Wat doet de gemeente om de openbare orde en veiligheid te waarborgen?

De gemeente zorgt voor de openbare orde en veiligheid door samen te werken met verschillende partijen zoals de politie, het Openbaar Ministerie, het Zorg- en Veiligheidshuis, en inwoners en ondernemers van de gemeente. Hierbij worden diverse problemen aangepakt zoals jeugdoverlast, verwarde personen, ondermijning en maatschappelijke onrust.

Wat is het Integraal Veiligheidsplan (IVP)?

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) beschrijft de prioriteiten en maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid die de gemeente gaat inzetten. Het plan voor de periode 2024-2027 richt zich op vier prioriteiten: digitale veiligheid, ondermijnende criminaliteit, jeugd en veiligheid, en maatschappelijk ongenoegen, polarisatie en radicalisering.

Hoe bereidt de gemeente zich voor op crisissituaties?

De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) om zich voor te bereiden op crisissituaties. Veel ambtenaren hebben naast hun reguliere werkzaamheden ook een taak tijdens een crisis, zoals het inrichten van opvang voor slachtoffers, het organiseren van persconferenties en het beantwoorden van vragen van inwoners.

Hoe kan ik anoniem criminele activiteiten melden?

Je kunt anoniem informatie over criminele activiteiten doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (M.). Dit onafhankelijke meldpunt zorgt ervoor dat jouw informatie bij de juiste opsporingsinstanties terechtkomt zonder dat jouw identiteit bekend wordt. Meer informatie vind je op www.meldmisdaadanoniem.nl.

Wat voor soort informatie kan ik melden bij Meld Misdaad Anoniem?

Bij Meld Misdaad Anoniem kun je informatie melden over bijvoorbeeld de productie en handel van drugs, geweldsdelicten, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel, en fraude en corruptie. Elk stukje informatie kan het verschil maken.

Mijn vraag staat er niet tussen

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!