Melden datalek

Heb je een datalek ontdekt op onze eigen website of op een website die te maken heeft met de gemeente Waadhoeke? Heb je via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens die niet voor jou bestemd zijn, zoals persoonsgegevens? Of heb je documenten ontvangen met persoonsgegevens die gaan over iemand anders? Dan moet je dit aan ons melden.

Let op! Je mag geen misbruik maken van een datalek. Deel het datalek ook niet met anderen totdat het lek is hersteld. Doe je dit toch? Dan kan de gemeente aangifte tegen je doen.

  • Een beschrijving van de gegevens die voor jou zichtbaar zijn.

De gemeente Waadhoeke gaat heel zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij beveiligen deze gegevens goed. Toch kan een inbreuk op de beveiliging voorkomen. Dit noemen we een beveiligingsincident. Daardoor kunnen persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Dit heet een datalek.

Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Daardoor kunnen persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben. Of gegevens gaan verloren zonder dat daarvan een back-up bestaat.

Een voorbeeld van een datalek is het hacken van digitale informatiesystemen van de gemeente waarbij persoonsgegevens worden gestolen. Maar ook om een verloren USB-stick met adresbestanden. Of om een gestolen laptop, tablet of smartphone van een medewerker van de gemeente waarop persoonsgegevens staan.

Wat als een datalek is ontdekt?

Eerst proberen we het datalek te dichten. Ook onderzoeken we zorgvuldig welke gegevens gelekt zijn en of personen schade hebben door het lek.

Is waarschijnlijk de privacy van personen geschonden? Dan melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij deze personen. En we helpen om het risico op schade door het datalek zo klein mogelijk te houden.