Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage in jouw persoonsgegevens te hebben. Dit betekent dat je aan ons kunt vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manier. Dien hiervoor een verzoek in.

Je hebt jouw DigiD-inloggegevens nodig om het formulier in te vullen.

Een verzoek tot inzage kun je ook schriftelijk bij ons indienen. Stuur een brief naar:

Gemeente Waadhoeke

Postbus 58

8800AB Franeker

Verwerk voor een goede afhandeling het volgende in jouw brief:

  • Een specifieke omschrijving van jouw verzoek. Bijvoorbeeld om welke gegevens het gaat, wanneer je deze hebt verstrekt en met welk doel.
  • Je contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer) zodat wij contact met jou kunnen opnemen bij aanvullende vragen.

 Na ontvangst van de brief maken wij een afspraak met jou om je te legitimeren.

Als je vragen heeft over het privacybeleid van de gemeente Waadhoeke of over de privacyverklaring, dan helpen wij je natuurlijk graag verder. Neem hiervoor contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.