Toegankelijkheid

Informatie van de overheid op een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en mensen die niet (goed) kunnen zien of horen. Ook voor mensen zonder beperking is een toegankelijke website prettig. Daarnaast kan een zoekmachine een toegankelijke website beter vinden.

Deze verklaring geldt voor de website https://waadhoeke.nl en onze digitale formulieren.

Gemeente Waadhoeke voldoet aan de toegankelijkheidseisen van de WCAG op niveau AA. Dit betekent dat de website voor iedereen toegankelijk is.

Lees de volledige digitale toegankelijkheidsverklaring van gemeente Waadhoeke op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Waadhoeke. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.
  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig automatisch toetsen.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert regelmatig tussentijdse controles uit op de inhoud.
  • Software: Onze redactie gebruikt speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Onderzoeken

In onderstaande bijlagen leest u de meest recente rapportage:

DigiD

Op waadhoeke.nl vindt je online formulieren waarmee je verschillende zaken kunt regelen. Zoals een verhuizing doorgeven, een uittreksel aanvragen, een evenement melden, etc. Voor de meeste formulieren moet je inloggen met jouw DigiD. Hiermee identificeren wij de aanvrager. Doet je een aanvraag of melding namens een organisatie? Met DigiD wordt dan de identiteit van de aanvrager vastgesteld. De aanvraag komt wel op naam van de organisatie.

Meer informatie over DigiD op DigiD.nl

Problemen met de toegankelijkheid van deze website?

Heb je toch een probleem met de toegankelijkheid, neem dan contact met ons op. Wij proberen dan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.