Toegankelijkheid

Informatie van de overheid op een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en mensen die niet (goed) kunnen zien of horen. Ook voor mensen zonder beperking is een toegankelijke website prettig. Daarnaast kan een zoekmachine een toegankelijke website beter vinden.

Deze verklaring geldt voor de website https://waadhoeke.nl, het domein https://afspraken.waadhoeke.nl en onze digitale formulieren.

Gemeente Waadhoeke wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de WCAG op niveau AA. Dit betekent dat de website voor iedereen toegankelijk is.

Op dit moment voldoen de hierboven genoemde websites niet volledig aan de toegankelijkheidsvoorwaarden die staan beschreven in WCAG 2.0 AA. Er is op 29 juli 2019 een steekproef uitgevoerd door Stichting Accessibility. Daar zijn diverse aandachtspunten uit voortgekomen. We zijn momenteel bezig met het oplossen van alle problemen, met de betrokken leveranciers. Zodra er een nieuwe steekproef is uitgevoerd vernieuwen we deze toegankelijkheidsverklaring.

Lees de volledige digitale toegankelijkheidsverklaring van gemeente Waadhoeke op toegankelijkheidsverklaring.nl.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Waadhoeke. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.
  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig automatisch toetsen.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert regelmatig tussentijdse controles uit op de inhoud.
  • Software: Onze redactie gebruikt speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Onderzoeken

In onderstaande bijlagen leest u de meest recente rapportages:

DigiD

Op waadhoeke.nl vindt u online formulieren waarmee u verschillende zaken kunt regelen. Zoals een verhuizing doorgeven, een uittreksel aanvragen, een evenement melden, etc. Voor de meeste formulieren moet u inloggen met uw DigiD. Hiermee identificeren wij de aanvrager. Doet u een aanvraag of melding namens een organisatie? Met DigiD wordt dan de identiteit van de aanvrager vastgesteld. De aanvraag komt wel op naam van de organisatie.

Meer informatie over DigiD op DigiD.nl

Problemen met de toegankelijkheid van deze website?

Heeft u toch een probleem met de toegankelijkheid, neem dan contact met ons op. Wij proberen dan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.