Begraven en cremeren

Als een naaste of familielid overlijdt kun je kiezen voor een begrafenis of een crematie. In onze gemeente zijn vier gemeentelijke begraafplaatsen. In Franeker, St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie en Vrouwenparochie.

Een begrafenisondernemer of de familie kan zelf een aanvraag voor een graf, urnengraf, urnen-nis of een asverstrooiing regelen op een gemeentelijke begraafplaats. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

  • De naam van de overledene;
  • De geboortedatum en geboorteplaats van de overledene;
  • De datum en plaats van overlijden;
  • De datum van de begrafenis;
  • Voor hoe lang je het graf op de begraafplaats wilt huren;
  • De grafgegevens:
    • is het een bestaand graf? Geef het nummer door van het graf.
    • is het een nieuw graf? Geef dan aan dat het om een nieuw graf gaat.

Alle kosten vind je op overheid.nl. Voor vragen neemt je contact op met de gemeente.

Waar zijn de begraafplaatsen? 

De begraafplaatsen kun je bekijken in Google Maps.

Grafrecht reserveren

Voor het reserveren van een graf of een urnen-nis moet u grafrecht aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Urn

Het is mogelijk een urn te plaatsen in een urnenmuur of in een urnengraf.

As verstrooien

Je mag de as van een naaste of familielid verstrooien op het strooiveld van de begraafplaatsen van de gemeente.

Overschrijven of afstand doen van een graf

Is de rechthebbende van het graf of de urnennis overleden en wil je het graf overschrijven? Schrijf binnen een half jaar na overlijden het graf over op naam van een nabestaande.

Wil je een graf na een huurperiode niet meer verlengen? Neem hiervoor contact met ons op. Afstand doen van een graf is kosteloos.

Grafonderhoud

De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. Het onderhoud op en rond een graf moet u zelf regelen.

Grafmonument

Om een grafsteen of een gedenkteken te plaatsen op een gemeentelijke begraafplaats heb je toestemming nodig van de gemeente. Meestal regelt een steenhouwer deze toestemming namens de rechthebbende. Het is ook mogelijk om zelf een toestemming aan te vragen. Dit kan alleen als je rechthebbende bent. Neem hiervoor contact met ons op.