Paspoort voor kind onder 18 jaar aanvragen

Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) nodig. Zij moeten zich kunnen legitimeren als ze naar het buitenland reizen. Maar ook als zij zorg nodig hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming. De leeftijd van het kind maakt niets uit. Een paspoort vraagt u persoonlijk aan, dit geldt ook voor kinderen. Wel is er altijd toestemming nodig. Op deze pagina leest u er meer over.

Een paspoort voor personen jonger dan 18 jaar is 5 jaar geldig en kost € 58,85. Heeft uw aanvraag spoed? Dan betaalt u € 53,00 extra bovenop de normale kosten. Uw paspoort ligt dan binnen twee werkdagen voor u klaar in plaats van vijf. 

U betaalt uw paspoort direct aan de balie met (bij voorkeur) pinpas of contactloos.

Bij het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar is er altijd toestemming nodig van de ouder(s). Of toestemming van één of beide ouders nodig is, ligt aan welke ouder het ouderlijk gezag heeft. Iedere ouder met gezag moet toestemming geven.

Er zijn twee manieren om toestemming te geven aan uw kind om een paspoort aan te vragen:

1. U gaat mee naar de afspraak

Als ouders kunt u zelf meegaan naar het gemeentehuis. Neem in dat geval uw identiteitsbewijs mee. 

Let op: Heeft u beide het ouderlijk gezag en kan er maar één ouder mee naar de afspraak? Dan moet de andere ouder de toestemmingsverklaring (pdf, 58 KB)  invullen, ondertekenen en een kopie van het identiteitsbewijs meegeven.

2. U geeft een toestemmingsverklaring mee

Als u niet meegaat naar de afspraak dan geeft u uw kind een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring (pdf, 58 KB)  mee. Ook is het dan nodig dat uw kind een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs meeneemt. Heeft u beide het ouderlijk gezag? Dan neemt uw kind ook van de andere ouder deze documenten mee. 

Soms heeft iemand anders dan de ouder gezag over het kind, dit noemen we een gezaghebber. Dan is toestemming van de gezaghebber nodig in plaats van die van de ouder(s). In zo'n geval moet de gezaghebber meegaan bij de aanvraag of schriftelijk toestemming (pdf, 58 KB)  geven.

  • Alle geldige en verlopen paspoorten en identiteitskaarten die u heeft.
  • Een pasfoto die voldoet aan de eisen. De foto mag niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van de aanvraag.
  • Pinpas of mobiele telefoon voor contactloos betalen.
  • Een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier (pdf, 58 KB)  van beide ouders of van verzorgenden die het gezag hebben. Of neem uw ouder(s) mee.
  • Een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van verzorgenden die het gezag hebben.

Als u alleen reist met uw minderjarige kind (tot 18 jaar) moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Hiervoor vult u het 'Aanvraagformulier toestemming reizen met minderjarige naar buitenland' in. Deze ondertekent u samen met de andere ouder. 

Let op: Heeft u meerdere kinderen? Dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.

Op de website van de Marechaussee leest u meer over alleen reizen met kinderen