Privacy

Gemeente Waadhoeke vindt het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen en hoe we ze beschermen. Zodat je erop kan vertrouwen dat alle gegevens van inwoners, ondernemers, medewerkers en de gegevens van onze (keten)partners bij ons in goede handen zijn.

We zijn graag duidelijk over de persoonsgegevens die we verwerken voor ons werk. Dit zijn gegevens van onze inwoners, medewerkers en (keten)partners. De persoonsgegevens zoals je naam, telefoonnummer of bankrekeningnummer gebruiken we voor de wettelijke en publieke taken die we uitvoeren. Dit doen we bijvoorbeeld op het moment dat je bij ons een dienst afneemt. Denk aan het aanvragen van een vergunning, een subsidie of een WMO voorziening, zoals een rolstoel of persoonlijke hulp. 

Op deze pagina kun je lezen welke persoonsgegevens gemeente Waadhoeke verwerkt en waarom we dat doen, per team of afdeling. In onze privacyverklaring hebben we uitgelegd hoe we zorgvuldig en vertrouwelijk met deze persoonsgegevens omgaan.

Beheer openbare ruimte

De afdeling die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte en voorzieningen in Waadhoeke heet ‘Beheer openbare ruimte’. Deze afdeling houdt zich bezig met dingen als speeltuinen, sportvelden, begraafplaatsen, wegen, rioleringen, straten, straatverlichting, openbaar groen en meer.

De Buitendienst is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. Ze maaien het gras, snoeien de bomen en struiken, leggen bestrating en zorgen ervoor dat onkruid onder controle blijft. Ze doen alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat Waadhoeke schoon en veilig is. Ze werken volgens de onderhoudsplannen en komen in actie wanneer ze meldingen ontvangen van inwoners.

Om deze meldingen over de openbare ruimte goed te kunnen behandelen, hebben we gegevens van je nodig. Zo moeten we onder andere weten waar het probleem zich voordoet. Daarvoor hebben we gegevens over een locatie nodig. Bij het doen van een melding kun je zelf beslissen of je ook je persoonlijke gegevens met ons wilt delen. Dit kan handig zijn als je op de hoogte gehouden wilt worden over de afhandeling van de melding. Als dat het geval is, vragen we je om je contactgegevens. In ons systeem kun je aangeven of we je gegevens mogen delen met een andere organisatie, mocht dat nodig zijn voor de verdere afhandeling van de melding.

Burgerzaken

Bij onze afdeling Publiekscentrum vind je Burgerzaken. Als in je Waadhoeke woont, bewaren we belangrijke informatie over jou, zoals je naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) in de Basisregistratie personen (BRP). Andere instanties, zoals de Belastingdienst of zorgverzekeraars, maken ook gebruik van deze gegevens.

Wanneer we onze taken uitvoeren, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Bijvoorbeeld wanneer je officiële documenten zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig hebt, of wanneer je gaat trouwen of de geboorte van je kind wilt registreren.

Meestal gaat het om gegevens zoals naam, adres en woonplaats en je burgerservicenummer (BSN). In sommige situaties kunnen we om extra gegevens vragen, zoals geslacht, gezag en voogdij gegevens, informatie over juridische bescherming, verblijfsstatus, gezinssamenstelling, BRP-gegevens en soms ook bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over je gezondheid voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeervergunning. We hebben deze gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we de juiste documenten verstrekken en om te controleren of we de juiste persoon voor ons hebben wanneer gegevens worden aangepast of bijgewerkt.

Financiën/Belastingen

De afdeling Financiën zorgt voor zaken zoals aanslagen, gemeentelijke belastingen, het versturen van rekeningen en het betalen van facturen voor jou als inwoner of ondernemer in Waadhoeke.

Om belastingen te innen, rekeningen te sturen, facturen te betalen en om bij te houden wie in aanmerking komt voor kwijtschelding, hebben we gegevens van jou nodig.

We hebben bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, contactgegevens en soms ook geslacht, burgerlijke staat en financiële gegevens nodig. Deze informatie is belangrijk zodat we belastingaanslagen en rekeningen naar de juiste persoon kunnen sturen en facturen correct kunnen betalen.

Gebiedsteam

Het gebiedsteam staat klaar voor alle inwoners van Waadhoeke. De medewerkers van het gebiedsteam helpen je met vragen over zaken zoals zorg, welzijn en opvoeding. Als wij je ondersteuning bieden, houden we een dossier bij waarin we persoonsgegevens opslaan. Dit is iets wat we volgens de wet moeten doen. Op deze manier kunnen we de juiste hulp aan de juiste persoon bieden en ervoor zorgen dat de gegevens in het juiste dossier komt te staan. Dit helpt ons ook om met jou te communiceren over jouw hulpvraag.

Meestal gaat het om gegevens zoals je naam, burgerservicenummer (BSN), adres, geboortedatum en contactgegevens. In sommige situaties kan het ook gaan om een bankrekeningnummer, financiële gegevens, problemen in je gezin, doorverwijzingen en zorgmeldingen, je handtekening en soms ook bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over je gezondheid.

Omgeving

De afdeling Omgeving behandelt allerlei zaken die te maken hebben met de fysieke omgeving van de gemeente. Hierbij kun je denken aan zaken zoals wonen, economie, recreatie en toerisme, grondbeleid, verkeer en vervoer, duurzaamheid, milieu en ruimtelijke ordening. De afdeling heeft als doel om de ideale woon- en leefomgeving te creëren voor ondernemers, inwoners en bezoekers van Waadhoeke. Naast het opstellen van beleid zijn ze ook betrokken bij projecten en het beantwoorden van vragen van inwoners en bedrijven, evenals het ondersteunen van het bestuur.

In het contact met jou als inwoner of ondernemer, gebruiken wij gegevens van je. Dit is onder andere nodig om met jou te kunnen communiceren over je (aan)vragen en om de juiste documenten aan jou te verstrekken, zodat we je goed van dienst kunnen zijn. Meestal vragen we om je naam, adres, woonplaats en contactgegevens. In sommige gevallen kan ook je burgerservicenummer (BSN) nodig zijn.

Publiekscentrum

Vragen van jou als inwoner komen vaak als eerste bij het Publiekscentrum binnen. Het Publiekscentrum omvat Burgerzaken, Communicatie, Telefonie en de Servicebalie. De medewerkers van deze afdeling beantwoorden jouw vragen op verschillende manieren, zoals aan de balie, via de telefoon, e-mail, chat, het webformulier op onze website en via social media. Onze website wordt ook beheerd door de medewerkers van het Publiekscentrum.

Om jou goed van dienst te kunnen zijn, hebben we gegevens van je nodig. Dit kan zijn voor het beantwoorden van vragen, het maken van afspraken, het melden van zaken of om documenten aan de juiste persoon te verstrekken. Meestal vragen we je naam, adres, woonplaats, contactgegevens en burgerservicenummer (BSN). In sommige gevallen kan het gaan om gegevens met betrekking tot geboorte, overlijden, notariële zaken, voertuigen, inkomen en verzekeringen.

Samenleving

De afdeling Samenleving houdt zich bezig met alles op het gebied van de samenleving in Waadhoeke. Denk aan onderwijs en educatie, onderwijshuisvesting, toezicht op de kinderopvang, vervoer voor leerlingen, cultuur en sport, welzijn en gezondheid, dorpen, wijken en subsidies.

Als inwoner kun je bij deze afdeling bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor een subsidie of leerlingenvervoer aanvragen. Om je goed van dienst te kunnen zijn en om met je te communiceren over het behandelen van (aan)vragen en subsidies hebben wij gegevens van je nodig. Het gaat om je naam, adresgegevens en woonplaats (van de wettige vertegenwoordigers van een jongere), BSN, contactgegevens en een rekeningnummer. In sommige gevallen worden gegevens over je gezondheid gevraagd.

Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving

Onze afdeling Veiligheid en VTH is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en het verlenen van vergunningen. Dit omvat zaken zoals het verlenen van bouw- en evenementenvergunningen, het uitschrijven van parkeerboetes en het aanpakken van problemen zoals ondermijning en jeugdoverlast.

Bij al deze taken hebben we gegevens van inwoners nodig. Dat kan gaan om een burgerservicenummer (BSN), naam, adres, woonplaats en contactgegevens. Soms hebben we ook meer specifieke gegevens nodig, zoals zaakgegevens, KvK-gegevens, arbeidsgegevens, details over een vergunning of bijzondere persoonsgegevens. We hebben deze gegevens van je nodig om bijvoorbeeld te beoordelen aan wie we een vergunning verlenen. Maar ook als je een melding doet over overlast of als je je zorgen maakt over iemand, hebben we vaak jouw gegevens nodig zodat we de (overlast)situatie kunnen oplossen.

Het bezoeken van onze website kan anoniem. Om wel een beeld te krijgen van het aantal bezoekers van onze website en welke pagina’s er worden bezocht, maken we gebruik van een statistiekenprogramma. Dit programma geeft ons inzicht in de wensen en behoeften van onze websitebezoekers, zodat we onze website hierop aan kunnen passen. We registreren alleen informatie over het bezoek, niet over (de identiteit van) de bezoeker. Tenzij je via onze website een product afneemt. Dan vul je één van onze digitale formulieren in. Hiervoor log je in met jouw persoonlijke DigiD of vul je jouw eigen persoonsgegevens in. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om het product aan je te kunnen leveren of contact met je op te kunnen nemen.

De toegankelijkheid van onze website vinden we belangrijk. Om dit te optimaliseren, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op jouw harde schijf wordt geplaatst door onze website. Bij een volgend bezoek, herkent onze website jou als gebruiker en stelt de website speciaal op jouw behoeften in. Een cookie helpt je tijd te besparen.

Een cookie kan geen virussen verspreiden. Je kunt cookies natuurlijk altijd weigeren in jouw browserinstellingen. Dit kan sommige functionaliteiten van de website vertragen of onmogelijk maken.

Via onze website bieden we toegang tot websites en/of informatiebronnen van andere organisaties. Als gemeente zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op websites en/of informatiebronnen van anderen.

De privacyverklaring die je op onze website kunt lezen, kan te allen tijde wijzigen. Hiervan kunnen wij niet iedereen altijd op de hoogte stellen. Daarom raden wij je aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Op de website staat altijd het versienummer van de privacyverklaring vermeld.

Heb je vragen over onze privacyverklaring of over hoe wij als gemeente met jouw persoonsgegevens omgaan, dan helpen wij je natuurlijk graag verder. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, via privacy@waadhoeke.nl of 0517 380 380.

Franeker, februari 2024