Gemeenteraad

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft een eigen website. Je kunt daar onder andere live de gemeenteraadsvergaderingen en kernteamvergaderingen volgen.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Waadhoeke in het bestuur van de gemeente. Deze raad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Ook controleert de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders zijn taken binnen deze lijnen uitvoert.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste publicaties van openbare vergaderingen van de gemeenteraad? Meld je dan aan voor de mailinglijst door een e-mail te sturen naar griffie@waadhoeke.nl.