Op Paad lâns it Waad

De belevingswaarde van het mooiste natuurgebied van Nederland, Werelderfgoed Waddenzee, zit voor een groot deel verstopt achter de dijk. En dat terwijl dit gebied juist veel te bieden heeft, zoals eb en vloed, kwelders, rust en oneindige vergezichten.

Met het project ‘Op Paad lâns it Waad’ willen de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân de Friese Waddenkust regio doorontwikkelen naar een belangrijke duurzaam-toeristische werelderfgoed bestemming. Dit met oog voor de natuur en het landschap en gezonde economische ontwikkeling.

Uniek toeristisch product Friese waddenkust

De overheden van de Friese Waddenkust ontwikkelen met ‘Op Paad lâns it Waad’ samen met natuurorganisaties, marketingpartijen en lokale ondernemers een toeristisch product dat unieke en afwisselende ervaringen langs de Friese Waddenkust mogelijk maakt.

Het bestaat onder andere uit nieuwe toeristische overstappunten (TOP), een grotendeels buitendijkse fiets- en wandelroute, themaroutes vanuit de TOP’s, dijktrappen en vernieuwde informatievoorziening. De zeedijk heeft hierin een verbindende rol en (ge)leidt de bezoeker langs unieke ervaringen en belevenissen. Ervaringen voor, achter en op de dijk. Hiermee ontstaat een nieuw icoon, een ‘must see’ of ‘must do’ tijdens een bezoek aan de Friese Waddenkust. Een aanbod waarbij oude dorpen, het open landschap, bijzondere pareltjes, mogelijkheden voor wadlopen, de dijk en de Wadden elkaar afwisselen en versterken.

Waddenbreed programma

Het project ‘Op Paad lâns it Waad’ is onderdeel van een Waddenbreed programma. Naast het Friese project ‘Op Paad lâns it Waad’ rondt Groningen in 2021 ‘Kiek over Diek’ af, een fietsroute langs de Groninger zeedijk. Kan er vanaf 2025 over de Afsluitdijk zowel binnen- als buitendijks gefietst worden en verkent Noord-Holland de mogelijkheden van een fietsroute vanaf Den Oever tot Oudeschild op Texel.