Sense of Place

Sense of Place maakt met culturele landschapsprojecten de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor een breder publiek. De komende jaren wordt een lint van culturele landschapsprojecten gerealiseerd, van Den Helder tot en met de Dollard, op het vaste land en op de eilanden. 

Vanaf begin 2021 is Waadhoeke gezamenlijk met de Friese Waddenkustgemeenten Harlingen, Súdwest-Fryslȃn en Noardeast-Fryslȃn in gesprek met Sense of Place over de invulling van dit lint aan projecten. 

Sense of Place kan ook invulling geven aan Arcadia en Landschapstriënnale. En niet minder belangrijk: het biedt kansen voor lokale initiatieven. Want Sense of Place initieert zelf projecten, maar ondersteunt ook de initiatieven van lokale gemeenschappen en helpt deze te realiseren. Mocht u zelf als ondernemer, als inwoner of namens een dorpsbelang of andere organisatie ideeën hebben die aansluiten bij het gedachtengoed van Sense of Place, neem dan contact op met Karin IJsbrandy.

Projecten die in gemeente Waadhoeke eerder al zijn gerealiseerd vanuit Sense of Place, zijn de themaroutes Bildtstar en Eigenheimers; een foto- en verhalenroute langs de Waddenkust, en Gemalen verhalen; een fiets/autoroute langs de waterwegen van de waterbeheersing tussen Firdgum en Marrum. En de realisatie van het herdenkingsbankje ‘Watdataangaat’ (een gevleugelde uitspraak van Joop Mulder). Een project dat in ontwikkeling is wordt “Dijk van een Wijf” genoemd.