Speelplekken

We hechten veel waarde aan goede speelplekken en willen deze blijven aanbieden voor de toekomst. Ons doel is niet om zoveel mogelijk speeltoestellen neer te zetten. We willen juist verschillende soorten plekken maken waar iedereen kan spelen, bewegen en elkaar kan ontmoeten.

In onze gemeente hebben we 97 plekken waar je kunt spelen en sporten. In totaal zijn er 917 speeltoestellen in de openbare ruimte. 557 hiervan zijn in ons bezit. Wij zijn daar verantwoordelijk voor en onderhouden deze toestellen. De overige 360 toestellen staan op schoolpleinen, en daar zijn de scholen verantwoordelijk voor.

Binnenkort bekijk je hier een kaart met locaties.

We willen graag speelplekken, sport- en beweegplekken die voor iedereen geschikt zijn. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Samen werken we aan initiatieven die de speelplekken nog beter maken. Bijvoorbeeld met:

 • Speeltuinverenigingen;
 • sportclubs;
 • dorpsbelangen;
 • wijkverenigingen;
 • en natuurlijk inwoners uit de buurt.

Als er toestellen vervangen moeten worden of plekken opnieuw ingericht, nodigen we jullie uit om met idee├źn te komen. Zo zorgen we samen voor een speelplekken waar iedereen graag speelt, beweegt en elkaar ontmoet. 

Er is iets kapot, wat nu?

Geef het zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan je gemakkelijk online doen. We gaan binnen 3 werkdagen voor je aan de slag. Is het dringend? Dan komen we direct in actie.

Wanneer vervangen jullie een speeltoestel?

In het beheerplan staat welke speeltoestellen in aanmerking komen voor vervanging en hoe we dit gaan aanpakken. Dit plan loopt van 2024 tot 2027.

We kijken regelmatig welke speeltoestellen er aan vervanging toe zijn. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van inspecties bij de toestellen. We vervangen ook toestellen als de levensduur die de fabrikant of leverancier mee geeft aan het toestel is verlopen.

Als een speeltoestel in aanmerking komt voor vervanging, mag ik dan meebeslissen?

Als gebruikers of buurtbewoners andere wensen hebben of als de speelplek voor een deel of helemaal moet veranderen, gaan we in gesprek. De waarde van het oude toestel kan dan worden gebruikt voor de nieuwe speelplek of speeltoestel.

Als een speeltoestel moet worden vervangen, bijvoorbeeld omdat deze kapot is, dan pakken we dit zo aan:

 1. Gebruikers en buurtbewoners krijgen bericht
 2. Als het mogelijk is, plaatsen we een vergelijkbaar toestel terug.
 3. Willen jullie als buurtbewoners iets anders? Dan kan je een bewonersinitiatief starten. Je kunt dan bijvoorbeeld budget aanvragen uit het dorpen- en wijkenfonds en particuliere fondsen benaderen Neem hiervoor contact met ons op.

Ik wil graag een speeltoestel in de buurt. Hoe vraag ik dit aan?

Als je iets nieuws wilt dan kan je een bewonersinitiatief starten. Je krijgt dan een vast contactpersoon om je te ondersteunen en te adviseren. We vertellen je alles wat je moet weten over de kwaliteit, het budget, fondsenwerving, leveranciers, mogelijke subsidies en meer!

Neem contact met ons op voor een eerste adviesgesprek

Er ligt veel hondenpoep in de speeltuin. Kunnen jullie hier iets aan doen?

We begrijpen dat het niet fijn is als een speelplek vervuild is. Dit kan je via de website aan ons melden. Binnen vijf werkdagen gaan we langs de speelplek om te kijken hoe we dit kunnen oplossen.

Er is veel hangjeugd op de speelplek en/of er wordt graffiti gespoten. Waar kan ik terecht?

Bij vandalisme, graffiti vervuiling of hangjeugd ben jij als inwoner de ogen en oren van de speelplek. Geef je melding online aan ons door. Spoed of een onveilige situatie?

 

Ik zie berenklauw, brandnetels of andere huid-irriterende planten op de speelplek. Kunnen jullie dit weghalen?

Als planten overlast veroorzaken komen we graag langs om het op te lossen. Misschien heeft een andere buurtbewoner het al gemeld. Bekijk op deze kaart welke meldingen al bij ons bekend zijn. Staat jouw melding er niet bij? Maak dan een nieuwe melding. 

Mag ik zelf een speeltoestel plaatsen?

Nee, dat mag niet. Speeltoestellen in de openbare ruimte moeten voldoen aan veiligheidseisen. Speeltoestellen in de openbare ruimte zijn hiervoor speciaal gemaakt en gekeurd.

Een middag een trampoline op het grasveld of bij warm weer een zwembadje is geen probleem. Belangrijk is dan dat een volwassene toezicht houdt en dat het voor de nacht weer wordt opgeruimd.

Bij het plaatsen of vervangen van een speelplek of speeltoestellen houden we rekening met 4 belangrijke punten:

 1. Veiligheid eerst: Alle speeltoestellen op openbare plekken voldoen aan wettelijke veiligheidseisen.
 2. Preventief onderhouden: Wij zorgen voor het onderhoud van speeltoestellen, ondergronden en meubilair. We wachten niet tot iets kapot is, maar zorgen op tijd voor onderhoud zodat toestellen langer meegaan.
 3. Natuurlijke ondergrond: Speeltoestellen plaatsen we op gras of gras met doorgroeitegels. Alleen als het echt niet anders kan, gebruiken we een valdempende ondergrond.
 4. Weg met afgekeurde toestellen: Als een toestel niet meer te repareren is, verwijderen we het direct.