Subsidie voor opvang regenwater en meer groen

Inwoners en bedrijven in de gemeente Waadhoeke kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het afkoppelen van regenwater. De gemeente stimuleert hiermee maatregelen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer. Een paar voorbeelden hiervan zijn: het vergroenen van tuinen of (dak)terrassen, de regenpijp afkoppelen van het gemengde riool, regenwater opvangen en (her)gebruiken.

Zijn de werkzaamheden afgerond? Daarna is het mogelijk om subsidie aan te vragen via het inschrijfformulier. Het vooraf reserveren van het subsidiebedrag is niet mogelijk. Hieronder lees je voorbeeldmaatregelen en de voorwaarden waar jouw aanvraag aan moet voldoen. Binnen 6 weken wordt het bedrag op de rekening gestort. Vul je liever een papieren aanvraagformulier in? Neem dan contact met ons op. 

 • Huurders van een woning
 • Particulieren met een woning
 • Eigenaren van een bedrijfspand
 • Voor het jaar 2024 is een subsidiebedrag van € 20.000 beschikbaar.
 • Voor alle aanvragen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 500,- en maximaal één aanvraag per adres.
 • Het is alleen mogelijk om subsidie aan te vragen als de werkzaamheden zijn afgerond.
 • We nemen jouw aanvraag in behandeling als je een foto van voor en na de afgeronde werkzaamheden meestuurt samen met een factuur.
 • De maatregelen moeten in hetzelfde jaar dat de subsidieaanvraag is ingediend, uitgevoerd zijn.
 • Het gaat om verbeteringen van de bestaande situatie. Let op! Nieuwbouwprojecten, zijnde maximaal 3 jaar oud, worden niet gesubsidieerd.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Extra groen en het afkoppelen van regenwater is belangrijk. Hoe meer regenwater bij hevige buien op een alternatieve manier wordt opgevangen of afgevoerd, hoe beter het riool blijft functioneren. Hierdoor ontstaat er minder snel wateroverlast en de schade aan gebouwen wordt beperkt. Veel groen (gras, planten, bomen etc.) neemt het regenwater op en zorgt er zomers voor dat het minder warm wordt.

 • Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding. 
  • Hoogte subsidie: € 10,- per m2 vervanging.
 • Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool. 
  • Hoogte subsidie: Vergoeding materiaalkosten of € 5,- per afgekoppelde m2  dakoppervlak (horizontaal gemeten) in overleg met ons.
 • Aankoop regenton. 
  • Hoogte subsidie: Vergoeding materiaalkosten + bijdrage in aanlegkosten, met een maximum van € 100,- per regenton. 
  • Wij vergoeden slechts één regenton per adres.
 • Aanleg regenwateropvang, zijnde geen regenton. 
  • Hoogte subsidie: Vergoeding materiaalkosten + bijdrage in aanlegkosten in overleg met ons.
 • Aanleg groen dak. 
  • Hoogte subsidie: € 25,- per m2 groen dak.
 • Aanleg verlaging in tuin (wadi) t.b.v. wateropvang.
  • Hoogte subsidie: bijdrage in de aanlegkosten.
 • Daarnaast bent u vrij om zelf initiatieven aan te dragen in overleg met ons. 
  • Hoogte subsidie: bijdrage in de aanlegkosten.