Verduurzaming vastgoed: sport en cultuur

Cultuur- en sportaccomodaties spelen een belangrijke rol voor iedereen die er gebruik van maakt. Deze gebouwen gebruiken vaak veel energie. De energierekening is daarmee een stevige kostenpost. Het is mogelijk om deze lasten te verlagen door het vastgoed te verduurzamen en daar willen wij bij helpen.

Dus ben jij eigenaar van maatschappelijk vastgoed op gebied van sport of cultuur? En worden daar activiteiten (zoals trainingen, lessen, voorstellingen, wedstrijden) gehouden zonder winstoogmerk? Bekijk dan op deze pagina of je subsidie kunt aanvragen.

Hiervoor kan je subsidie aanvragen:

1. Maatregelen die ervoor zorgen dat je energie bespaart of minder koolstofdioxide-emissies uitstoot. Je moet dit kunnen aantonen.

 • Het subsidiebedrag hiervoor is 20% van de werkelijk gemaakte kosten, inclusief btw, met een maximum van € 20.000.

2. Kosten die je moet maken om een maatregel te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld het verbeteren van een dakconstructie om zonnepanelen te dragen.

 • Het subsidiebedrag hiervoor is 20% van de werkelijk gemaakte kosten, inclusief btw, met een maximum van € 20.000.

3. Het vervangen van sportveldverlichting voor energiezuinige ledlampen. De verlichting moet nodig zijn voor het houden van trainingen en wedstrijden. De ledlampen mogen maximaal 4000 kelvin zijn. 

 • Het subsidiebedrag is 40% van de werkelijk gemaakte kosten, inclusief btw, met een maximum van € 20.000.

Weet je niet zeker of je subsidie kan aanvragen? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Je kunt geen subsidie aanvragen voor:

 • Duurzame maatregelen die je hebt laten uitvoeren voor of op 8 maart 2024.
 • Een maatregel waar je al een andere subsidie voor hebt gekregen van de gemeente.
 • Duurzame maatregelen waarbij het verwachte subsidiebedrag minder is dan €250,-.
 • Gedragsregels. Bijvoorbeeld instructies voor personeel om de thermostaat lager te zetten bij het weggaan gelden niet als maatregelen en komen niet in aanmerking voor subsidie.

Doe je aanvraag via de knop hieronder. Deze zaken heb je nodig om het formulier goed in te vullen:

 • Een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Omschrijving van de activiteiten die in de accommodatie plaatsvinden.
 • Een duidelijke omschrijving en begroting van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Offerte(s) van een erkend bedrijf dat de maatregelen gaat uitvoeren of installeren.

Binnen acht weken nadat de (volledige) aanvraag is verstuurd wordt jouw aanvraag beoordeeld. Zo snel mogelijk daarna krijg je van ons een brief met de uitslag. Is je subsidie aanvraag goedgekeurd? Dan krijg je het subsidiebedrag binnen een maand na ontvangst van de brief op je rekening.

Let op: het gaat hierbij om een voorschot. Nadat de maatregel is uitgevierd stellen we het definitieve subsidiebedrag vast. In de toewijzingsbrief staat wat je hiervoor moet aanleveren.

 • Als je subsidie hebt gekregen, moet je binnen een jaar de maatregel hebben uitgevoerd.
 • Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op. We kunnen deze termijn één keer met een jaar voor je verlengen.
 • Na realisatie wordt de subsidie definitief vastgesteld.
 • Voor deze regeling is in totaal € 350.000,-- beschikbaar. Als dit bedrag op is, kunnen wij geen subsidie aanvragen meer behandelen.
 • De subsidie kan tot en met 31 december 2025 worden aangevraagd, of totdat de subsidiepot leeg is.

Het is mogelijk om het formulier (tijdens de inschrijfperiode) per e-mail te ontvangen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@waadhoeke.nl.

Daarna vul je het aanvraagformulier in, print het uit en breng het langs of stuur het op naar:

Gemeente Waadhoeke

t.a.v.afdeling Samenleving

Postbus 58

8800 AB  Franeker

Geen printer?

Haal dan het formulier op bij de balie van het gemeentehuis.

Bekijk hier de volledige subsidieregeling. Heb je na het lezen nog vragen? Neem contact  met ons op. Wij helpen je graag.