Subsidie voor opvang regenwater en meer groen

Inwoners en bedrijven in de gemeente Waadhoeke kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het afkoppelen van regenwater. De gemeente stimuleert hiermee maatregelen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer. Een paar voorbeelden hiervan zijn: het vergroenen van tuinen of (dak)terrassen, de regenpijp afkoppelen van het gemengde riool, regenwater opvangen en (her)gebruiken.

 • Huurders van een woning
 • Particulieren met een woning
 • Eigenaren van een bedrijfspand

Zijn de werkzaamheden afgerond? Daarna is het mogelijk om subsidie aan te vragen via het inschrijfformulier. Het vooraf reserveren van het subsidiebedrag is niet mogelijk. Hieronder leest u voorbeeldmaatregelen en de voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen. Binnen 6 weken krijgt u telefonisch of via de mail een reactie van de gemeente of uw aanvraag akkoord is. Vult u liever een papieren aanvraagformulier in? Neem dan contact met ons op. 

Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen. Het budget van €20.000 voor het jaar 2022 is bereikt. Heeft u al wel een aanvraag gedaan? Binnen 6 weken krijgt u telefonisch of via de e-mail een reactie van de gemeente of uw aanvraag is goedgekeurd.

Extra groen en het afkoppelen van regenwater is belangrijk. Hoe meer regenwater bij hevige buien op een alternatieve manier wordt opgevangen of afgevoerd, hoe beter het riool blijft functioneren. Hierdoor ontstaat er minder snel wateroverlast en de schade aan gebouwen wordt beperkt. Veel groen (gras, planten, bomen etc.) neemt het regenwater op en zorgt er zomers voor dat het minder warm wordt.

 • Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding. 
  • Hoogte subsidie: € 10,- per m2 vervanging.
 • Afkoppelen regenpijp van het gemengd riool. 
  • Hoogte subsidie: Vergoeding materiaalkosten of € 5,- per afgekoppelde m2  dakoppervlak (horizontaal gemeten).
 • Aankoop regenton. 
  • Hoogte subsidie: Vergoeding materiaalkosten + bijdrage in aanlegkosten, met een maximum van € 150,- per regenton.
 • Aanleg regenwateropvang, zijnde geen regenton. 
  • Hoogte subsidie: Vergoeding materiaalkosten + bijdrage in aanlegkosten.
 • Aanleg groen dak. 
  • Hoogte subsidie: € 25,- per m2 groen dak.
 • Aanleg verlaging in tuin (wadi) t.b.v. wateropvang.
  • Hoogte subsidie: bijdrage in de aanlegkosten.
 • Daarnaast bent u vrij om zelf initiatieven aan te dragen. 
  • Hoogte subsidie: bijdrage in de aanlegkosten.
 • Voor alle aanvragen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 500,- en maximaal één aanvraag per adres.
 • Het is alleen mogelijk om subsdie aan te vragen als de werkzaamheden zijn afgerond. 
 • De maatregelen moeten in hetzelfde jaar dat de subsidieaanvraag is ingediend, uitgevoerd worden.
 • Het gaat om verbeteringen van de bestaande situatie. Nieuwbouwprojecten en woningen welke reeds zijn afgekoppeld of hun regenwater niet via het vuilwaterriool afvoeren worden niet gesubsidieerd.
 • Voor deze regeling is € 20.000 per jaar beschikbaar. Dit geldt voor de jaren 2022 tot en met 2024. Als er bijvoorbeeld aan het eind van het jaar nog een subsidieaanvraag binnen komt en het subsidiebedrag van € 20.000 euro is al bereikt, dan wordt er geen subsidie verleend. U moet dan wachten met indienen tot het volgende jaar.  
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.