Uitvaart door de gemeente

Als iemand sterft, dan moet er een uitvaart geregeld worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvaart ligt altijd bij de familie. Samen met een begrafenisondernemer regelt de familie de uitvaart. Als de familie zich niet meldt, dan nemen hulpdiensten die de overledene aantreffen contact op met de afdeling Publiekscentrum van de gemeente Waadhoeke.

  • Afdeling Publiekscentrum, team Burgerzaken, gaat op zoek naar een familielid van de overledene. Wordt er familie gevonden, dan wordt gevraagd om de uitvaart te regelen. 
  • Kan de familie de uitvaart niet betalen, dan kan zij bijzondere bijstand aanvragen. Dit moet dan in de gemeente waar het familielid, dat de uitvaart op zich neemt, woont.  
  • Als de familie de uitvaart niet wil regelen, dan regelt team burgerzaken de uitvaart. In dat geval is er geen ruimte meer voor nabestaanden of derden om een deel van de uitvaart zelf te regelen. Eventueel door de nabestaanden (of derden) reeds gemaakte uitvaartkosten worden niet overgenomen door de gemeente.
  • De gemeente zal alle uitvaartkosten verhalen op de nalatenschap van de overledene en/of op de nabestaanden.