Gemeentelijk groen

Een groenstrook is een stuk gemeentegrond dat grenst aan uw woning, tuin of land. Wilt u een groenstrook kopen of huren? Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Wij controleren of u de groenstrook kunt kopen of huren. 

 • Dit hangt af van de groenstrook die u wilt kopen of huren. 
 • Voor een perceel restgrond/snippergrond kleiner dan 200 m2 rekent de gemeente een vaste prijs per m2. 
 • Voor een perceel groter dan 200 m2 wordt er een waardebepaling opgevraagd bij een onafhankelijke makelaar.
 • De kosten voor de overdracht (notaris- en kadastrale kosten) zijn voor u.

Wilt u een groenstrook kopen of huren? Vraag dan informatie aan bij de gemeente. Stuur een mail naar: info@waadhoeke.nl. Geef in deze e-mail aan:

 • Om welk stuk groen het gaat. Heeft u een foto of een plattegrond? Dan mag u deze meesturen.
 • Wat uw plannen zijn met het stuk groen. Wilt u bijvoorbeeld uw tuin uitbreiden of heeft u (uit)bouwplannen?
 • Wij sturen u een ontvangstbevestiging met daarin een indicatie wanneer wij uw aanvraag beantwoorden. 
 • Uw verzoek wordt besproken in het overleg grondzaken van de gemeente. In dit overleg wordt beoordeeld of de grond die u wilt kopen of huren daarvoor in aanmerking komt.
 • Na dit overleg kan er nog advies bij het Planologisch Overleg worden gevraagd. In dit overleg wordt er gekeken naar planologische of stedenbouwkundige plannen of mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
 • Daarna sturen wij u het uiteindelijke besluit. Houdt u er rekening mee dat de behandeltijd tot 6 weken kan duren.

Voorwaarden kopen of huren

 • De grond grenst aan uw eigendom.
 • De grond is niet structuurbepalend. Dat wil zeggen: het is geen zone om bijvoorbeeld bebouwing, sportvelden, wegen of fietspaden af te schermen.
 • De grond ligt of lag vroeger niet langs de rand van het dorp: ‘dorpsbos’.
 • Er ontstaan geen onveilige situaties. Bijvoorbeeld voor het verkeer.
 • De grond wordt niet gebruikt als speelplaats of toekomstige speelplaats.
 • Er zijn wat betreft de grond geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten.
 • Er staan geen bijzondere bomen op de grond.
 • Afhankelijk van de situatie kan verkoop van grond bij de buren ook meewegen.