Groenstrook of boomspiegel kopen of adopteren

Een groenstrook is een stuk gemeentegrond naast je woning, tuin of land. Een boomspiegel is een stukje grond rondom een boom van de gemeente. Soms kan je dit stukje grond kopen, huren of adopteren. Wil je dat graag? Lees dan hieronder wat handig is om te weten.

De kosten van het kopen of huren van een groenstrook hangen af van het aantal m2.

 • Voor een perceel restgrond/snippergrond kleiner dan 200 m2 rekent de gemeente een vaste prijs per m2. 
 • Voor een perceel groter dan 200 m2 wordt er een waardebepaling opgevraagd bij een onafhankelijke makelaar.
 • De kosten voor de overdracht (notaris- en kadastrale kosten) zijn voor jouw rekening.
 • Wil je de groenstrook liever huren? Vraag ons dan naar de kosten.

Je kunt de grond rondom een boom, de boomspiegel, adopteren. Wij slaan deze grond dan over bij onderhoud, zodat je er een inheemse bloemstrook kan aanleggen. Je kunt het stuk grond alleen verzorgen of samen met iemand uit de buurt.

Stuur een mail met je aanvraag voor het kopen van een groenstrook, het adopteren van een boomspiegel of het huren van gemeentegrond naar: info@waadhoeke.nl. Geef in deze e-mail aan:

 • Om welk stuk groen of boomspiegel het gaat. Heb je een foto of een plattegrond? Dan mag je deze meesturen.
 • Wat jouw plannen zijn met het stuk groen. Wil je bijvoorbeeld je tuin uitbreiden of heb je (uit)bouwplannen? Maar ook hoe denk je het voor langere tijd te onderhouden. Hoe meer je kunt vertellen, hoe beter wij je aanvraag kunnen behandelen.
 • Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging waarin staat wanneer je een antwoord op je aanvraag krijgt. Houd er rekening mee dat de behandeltijd tot 6 weken kan duren.
 • Je aanvraag wordt besproken in het overleg grondzaken van de gemeente. In dit overleg wordt beoordeeld of de grond die je wilt kopen of huren daarvoor in aanmerking komt.
 • Na dit overleg kan er nog advies bij het Planologisch Overleg worden gevraagd. In dit overleg wordt er gekeken naar planologische of stedenbouwkundige plannen of mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
 • Daarna sturen wij je het uiteindelijke besluit.
 • De grond grenst aan jouw eigendom. Bijvoorbeeld aan je tuin.
 • De grond is niet structuurbepalend. Dat wil zeggen: het is geen zone om bijvoorbeeld bebouwing, sportvelden, wegen of fietspaden af te schermen.
 • De grond ligt of lag vroeger niet langs de rand van het dorp: ‘dorpsbos’.
 • Er ontstaan geen onveilige situaties als jij eigenaar van de grond wordt. Bijvoorbeeld voor het verkeer.
 • De grond wordt niet gebruikt als speelplaats of toekomstige speelplaats.
 • Er zijn geen plannen vanuit de gemeente met de grond.
 • Er staan geen bijzondere bomen op de grond.
 • Afhankelijk van de situatie kan verkoop van grond bij de buren ook meewegen.