Gemeentelijk groen

Een groenstrook is een stuk gemeentegrond dat grenst aan je woning, tuin of land. Wil je een groenstrook kopen of huren? Hiervoor heb je toestemming nodig van de gemeente. Wij controleren of je de groenstrook kunt kopen of huren. 

 • Dit hangt af van de groenstrook die je wilt kopen of huren. 
 • Voor een perceel restgrond/snippergrond kleiner dan 200 m2 rekent de gemeente een vaste prijs per m2. 
 • Voor een perceel groter dan 200 m2 wordt er een waardebepaling opgevraagd bij een onafhankelijke makelaar.
 • De kosten voor de overdracht (notaris- en kadastrale kosten) zijn voor jou.

Wil je een groenstrook kopen of huren? Vraag dan informatie aan bij de gemeente. Stuur een mail naar: info@waadhoeke.nl. Geef in deze e-mail aan:

 • Om welk stuk groen het gaat. Heb je een foto of een plattegrond? Dan mag je deze meesturen.
 • Wat jouw plannen zijn met het stuk groen. Wil je bijvoorbeeld je tuin uitbreiden of heb je (uit)bouwplannen?
 • Wij sturen je een ontvangstbevestiging met daarin een indicatie wanneer wij jouw aanvraag beantwoorden. 
 • Je verzoek wordt besproken in het overleg grondzaken van de gemeente. In dit overleg wordt beoordeeld of de grond die je wilt kopen of huren daarvoor in aanmerking komt.
 • Na dit overleg kan er nog advies bij het Planologisch Overleg worden gevraagd. In dit overleg wordt er gekeken naar planologische of stedenbouwkundige plannen of mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
 • Daarna sturen wij je het uiteindelijke besluit. Houd er rekening mee dat de behandeltijd tot 6 weken kan duren.

Voorwaarden kopen of huren

 • De grond grenst aan jouw eigendom.
 • De grond is niet structuurbepalend. Dat wil zeggen: het is geen zone om bijvoorbeeld bebouwing, sportvelden, wegen of fietspaden af te schermen.
 • De grond ligt of lag vroeger niet langs de rand van het dorp: ‘dorpsbos’.
 • Er ontstaan geen onveilige situaties. Bijvoorbeeld voor het verkeer.
 • De grond wordt niet gebruikt als speelplaats of toekomstige speelplaats.
 • Er zijn wat betreft de grond geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten.
 • Er staan geen bijzondere bomen op de grond.
 • Afhankelijk van de situatie kan verkoop van grond bij de buren ook meewegen.