Vertrek naar het buitenland

Verhuis je vanuit Waadhoeke naar het buitenland? Of ga je het komende jaar langer dan acht maanden naar het buitenland? Dit moet je melden bij de gemeente. Dit kan digitaal.

 • Gratis.
 • Wil je een internationaal bewijs van de uitschrijving? Dit kost € 9,30. Je moet dit bewijs op de dag van uitschrijving aanvragen. Lukt dat niet? Bezoek dan een RNI-gemeente.
 • Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs.
 • Jouw adres in het buitenland.
 • Blijven één of meer personen achter op jouw adres? Alle personen die vertrekken moeten hun vertrek persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Maak een afspraak binnen vijf dagen voor je vertrek.
 • Jouw uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor jouw huursubsidie, studiefinanciering, uitkeringen of belastingen. Houd hier rekening mee.
 • Wil je meer weten over emigreren? Kijk dan op website Nederlandwereldwijd.nl. Dit is een centrale plek voor het regelen van overheidszaken voor Nederlandse burgers in het buitenland.
 • Iedereen van 16 jaar of ouder, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door.
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie door voor kinderen jonger dan 16 jaar.
 • Curators geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.
 • Ouders en hun kind of kinderen van ouder dan 16 jaar mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Je moet dan wel op hetzelfde adres wonen.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Je moet dan wel op hetzelfde adres wonen.

Wil of kun je de emigratie niet digitaal doorgeven? Kom dan langs op het gemeentehuis, maak hiervoor een afspraak.