Inschrijven in Nederland

Woon je in het buitenland en wil je in de gemeente Waadhoeke gaan wonen? Schrijf je dan persoonlijk in bij de gemeente. Je doet dat binnen vijf dagen na aankomst.

Maak telefonisch een afspraak via (0517) 380 380.

 • Gratis.
 • Een geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart.
 • Een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Buitenlandse documenten. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat je buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar je vandaan komt. Dat toont de echtheid van een document aan. Soms moeten de documenten ook vertaald zijn. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Gemeenten moeten de identiteit vaststellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom moet je persoonlijk met je identiteitsbewijs bij ons langskomen. Ook minderjarige kinderen moeten zelf bij de inschrijving aanwezig zijn.
 • Wil je jezelf inschrijven? Dan moet je verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Je verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
  • Je hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • Je hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • Je hebt een adres in Waadhoeke en gaat langer dan vier maanden in Nederland verblijven.
 • Verhuis je vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan heb je een bewijs van uitschrijving uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) nodig.
 • Wil je meer weten over terugverhuizen naar Nederland (remigreren)? Kijk dan de informatie over remigreren naar Nederland op de website Nederlandwereldwijd.nl. Dit is een centrale plek voor het regelen van overheidszaken voor Nederlandse burgers in het buitenland.