WOZ-waarde

De WOZ-waarde van uw koopwoning bepaalt hoeveel Onroerendzaakbelasting (OZB) u betaalt.

 • Voor de waardebepaling is de gemeente uitgegaan van het bedrag dat uw woning zou kunnen opbrengen op de waarde peildatum van 1 januari van het jaar voor het belastingjaar.
 • Er wordt uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer, dat wil zeggen de vrije verkoopwaarde. De waarde wordt bepaald door een taxatie. De taxateur kijkt hierbij onder meer naar de gebruiksoppervlakte van uw woning en de grootte van het perceel. Daarnaast bezoekt hij één of een aantal vergelijkbare woningen die zijn verkocht.
 • We onderbouwen de waarde van uw woning met de verkoopcijfers van meestal drie vergelijkbare woningen. Die hoeven niet helemaal identiek te zijn aan uw woning. Met de onderlinge verschillen wordt bij de waardebepaling rekening gehouden. U vindt dit terug op het taxatieverslag van uw woning.
 • Op MijnOverheid.nl kunt u de WOZ-gegevens van uw woning raadplegen. U vindt hier ook het taxatieverslag.
 • Log eerst in met uw DigiD.
 • Daarna kunt u de informatie over uw woning vinden onder de kop ‘Persoonlijke gegevens’, ‘Wonen’, ‘WOZ’.
 • Bent u eigenaar van een bedrijfspand, dan kunt u een taxatieverslag opvragen bij de gemeente via telefoonnummer (0517) 380 380 of info@waadhoeke.nl.

 • U kunt een digitaal bezwaarformulier invullen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD.

U kunt ook een brief schrijven:

 • Schrijf uw naam, adres en datum in de brief
 • Vermeld waartegen u bezwaar maakt (aanslagnummer of adres)
 • Geef aan waarom u het niet eens bent met de aanslag of WOZ–waarde
 • Plaats uw handtekening op de brief

Bij het behandelen van een bezwaar wordt door ons standaard extra gecontroleerd of de waarde van uw onroerende zaak goed is vastgesteld ten opzichte van de referentieobjecten. Als het nodig is komt een taxateur bij u langs om de woning te beoordelen. Tegen de WOZ-waarde en/of de aanslag(en) kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag gemotiveerd bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar, Postbus 58, 8800 AB Franeker. De verplichting tot betaling wordt niet geschorst door het indienen van bezwaar of beroep.

 • Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer de gemeente. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de gemeenten alle onroerende zaken zorgvuldig waarderen. Bekijk voor meer informatie de website van de Waarderingskamer.

Heeft u vragen over WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!