WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van jouw koopwoning. De WOZ-waarde van jouw koopwoning wordt gebruikt om de hoogte van de gemeentelijke belasting, de Onroerendzaakbelasting (OZB) te bepalen.

 • Voor de waardebepaling van jouw woning is de gemeente uitgegaan van het bedrag dat jouw woning zou kunnen opbrengen. Voor deze bepaling wordt de peildatum van 1 januari van het jaar voor het belastingjaar gebruikt. Bijvoorbeeld: voor de hoogte van deze belasting wordt gerekend met de peildatum 1 januari 2023.
 • Voor de WOZ-waarde wordt uitgegaan van de vrije verkoopwaarde. De waarde wordt bepaald door waardebepaling (taxatie). De taxateur (iemand die de waarde bepaalt van de woning) kijkt hierbij naar de gebruiksoppervlakte van jouw woning en de grootte van de grond rondom de woning. Daarnaast bezoekt de taxateur 1 of meerdere bijna dezelfde woningen die zijn verkocht.
 • We leggen de waarde van jouw woning uit met de verkoopcijfers van meestal 3 bijna dezelfde woningen. Die hoeven niet helemaal gelijk te zijn aan jouw woning.

De WOZ–waarde is de marktwaarde van jouw woning op de waardepeildatum. De WOZ–waarden liggen in Waadhoeke dit jaar gemiddeld 18 procent hoger dan vorig jaar. Dit komt door de hogere verkoopprijzen van woningen in de tijd tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022. Meer weten? Bekijk dan deze video met uitleg over de stijging van de WOZ-waarde.

Heeft de gemeente voordeel bij hogere WOZ–waarden?

De gemeente heeft geen voordeel bij hogere WOZ-waarden. Hogere WOZ–waarden betekenen niet automatisch meer OZB-inkomsten voor de gemeente. De OZB-tarieven voor woningen zijn namelijk naar beneden bijgesteld. Vergelijk het te betalen bedrag op jouw aanslag maar eens met die van vorig jaar.

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Ook gemeente Waadhoeke wordt gecontroleerd. Meer weten? Bekijk de website van de waarderingskamer.

 • Op MijnOverheid.nl kun je de WOZ-gegevens van jouw woning bekijken. Je vindt hier ook het taxatieverslag (waardebepaling van jouw woning);
 • log eerst in met je DigiD;
 • daarna kun je de informatie over jouw woning vinden onder de kop ‘Persoonlijke gegevens’, ‘Wonen’, ‘WOZ’;
 • ben je eigenaar van een bedrijfspand, dan kun je een taxatieverslag (waardebepaling van jouw pand) opvragen bij de gemeente via telefoonnummer (0517) 380 380 of info@waadhoeke.nl.
 • Als je bezwaar maakt, dan moet je nog steeds het bedrag van de belastingaanslag betalen. Ook het (resterende) bedrag van de aanslag moet je binnen de op het aanslagbiljet genoemde vervaltermijnen betalen. 
 • Wanneer je bezwaar terecht is, dan krijg je het teveel betaalde bedrag terug.
 • Wil je uitstel van betaling? Je mag contact met ons opnemen hierover. Dit kan op 2 manieren:
  1. Per e-mail via emailadres inningen@waadhoeke.nl.
  2. Per post aan: De invorderingsambtenaar van de gemeente Waadhoeke, Postbus 58, 8800 AB Franeker
 • Vermeld in je email en brief het aanslagnummer, jouw naam, adres en woonplaats en waarom je uitstel van betaling aanvraagt.

Heb je vragen over WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!