Hartveilige gemeente

Bij een hartstilstand neemt de kans op overleven snel af. Sterker nog: na 6 minuten is er grote kans op blijvende hersenschade. Daarom is het van levensbelang dat er binnen 6 minuten een AED en een hulpverlener aanwezig is om te reanimeren: de 6-minutenzone. Ook moet de AED goed en regelmatig worden onderhouden. De gemeente Waadhoeke werkt aan een volledig dekkend en betrouwbaar reanimatienetwerk – maar dit kunnen we niet zonder jou. Samen zorgen we voor een hartveilig Waadhoeke. Help jij mee?

Een witte vlek is een plek waarbij zich binnen een straal van 500 meter geen 24/7 beschikbare AED bevindt. Op deze locatie is het AED-netwerk dus niet volledig dekkend. Via de knop kun je een AED-check doen, om te kijken of er een witte vlek bij jou in de buurt is. Als de door jou ingevulde locatie in de rode cirkel valt, dan is er nog behoefte aan een AED.

Bij een hartstilstand is iemand bewusteloos en ademt niet meer of niet normaal. Het hart pompt geen bloed meer rond. Als niet direct wordt ingegrepen, gaat het slachtoffer dood.

Een slachtoffer heeft de grootste kans op overleven als omstanders direct hulp bieden:

 1. 112 bellen.
 2. Starten met reanimeren.
 3. Een AED gebruiken.

Slachtoffers

 • Per jaar krijgen circa 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis.

 • De gemiddelde leeftijd is 67 jaar, 70% is man.

 • 50% van alle slachtoffers heeft nooit eerder hartklachten gehad.

Reanimaties

Er zijn 8.000 reanimaties per jaar. In meer dan 75% van de gevallen start een omstander met reanimeren voordat de ambulance er is. In meer dan 50% van alle reanimaties sluit een omstander een AED aan vóór de aankomst van een ambulance.

Plaats van hartstilstand en reanimatie

Deze feiten en cijfers hebben betrekking op hartstilstanden buiten het ziekenhuis.

 • 70% in en rond het huis
 • 14% op straat
 • 11% in openbaar gebouw
 • 5% sport- en ontspanningsgelegenheden

Bekijk hieronder een visuele weergave van de informatie:

 1. Kun je reanimeren? Registreer het bij het oproepsysteem HartslagNu.
 2. 112 krijgt een melding van een hartstilstand.
 3. Je ontvangt een oproep op je mobiel.
 4. Kun je even weg? Ga naar het slachtoffer.
 5. Reanimeer en gebruik een AED.
 6. Zorgverleners nemen het over.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over burgerhulpverlening.

In de beleidsnota Waadhoeke – een herijking van het gemeentelijk AED-beleid is beschreven hoe de gemeente in de komende periode aan de slag gaat met het realiseren van een dekkend AED-netwerk en welke maatregelen daarvoor worden getroffen. Het AED-beleid richt zich op de volgende onderdelen: 

 1. Het oplossen van de witte vlekken.
 2. Stimuleren dat binnenhangende AED's 24/7 beschikbaar komen d.m.v. buitenkasten.
 3. Vervanging van AED's ouder dan tien jaar.
 4. Een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud.

Voor deze onderdelen kun je subsidie aanvragen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Subsidieregeling AED.