Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor het inzamelen van huishoudelijk afval en grofvuil. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

  • 1 persoon: € 251,20
  • 2 of meer personen: € 314,00
  • Extra per grijze container: € 160,00
  • Extra per groene container: € 88,00

Gemeente Waadhoeke geeft in 2023 een tegemoetkoming voor de heffingstarieven. Deze is € 20,- voor meerpersoonshuishoudens en € 16,- voor éénpersoonshuishoudens. De tegemoetkoming is voor een heel jaar. Bij een kortere periode wordt het bedrag aangepast. De tegemoetkoming is direct verwerkt in het bedrag van uw aanslag.

U krijgt deze tegemoetkoming omdat er een voordeel is op het gebied van huishoudelijk afval waarop wij niet hadden gerekend.

  • Als u binnen de gemeente verhuist, gebeurt er niets met uw aanslag. U neemt de aanslag mee naar het nieuwe adres. 
  • Verhuist u in de loop van het belastingjaar naar een andere gemeente, dan hoeft u een deel van de  afvalstoffenheffing niet te betalen. Dit berekenen wij per maand. 
  • Hoeveel u precies betaalt, hangt af van het aantal bewoners op uw adres per 1 januari.
  • De afvalstoffenheffing brengt de gemeente bij de gebruiker van een perceel (het adres) in rekening.
  • Bent u aangesloten bij MijnOverheid? En heeft u akkoord gegeven om post van de gemeente Waadhoeke digitaal in uw berichtenbox te ontvangen? Dan krijgt u de aanslag alleen nog maar digitaal en niet meer via de post.

Vragen?

Heeft u vragen over de afvalstoffenheffing? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!