Dorpen- en wijkencoördinator

De dorpen- en wijkencoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor dorpsbelangen, wijkraden, buurtverenigingen, dorps- en buurthuizen en initiatiefnemers op het gebied van leefbaarheid. Zij weten wat er speelt in jouw wijk en zetten zich samen met de bewoners en organisaties in om de wijk te verbeteren. Ook kunnen zij jou helpen en ondersteunen in het contact met de gemeente en andersom. Lees hieronder meer over de coördinatoren en hoe ze jou kunnen helpen.