Aanspreekpunt

Wij hebben in Waadhoeke dorpen, een stad en een aantal buurtschappen. Dit zijn onze 41 kernen. Om het contact tussen de gemeente en de kernen goed te organiseren werken we met dorpen- en wijkencoördinatoren. Om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en leeft in de kernen werkt de coördinator samen met de dorps- en wijkbelangen, andere vrijwilligersorganisaties en initiatiefnemers in je buurt. 

Een coördinator:

  • geeft tips en advies aan dorpsbelangen, wijkraden, buurtverenigingen, dorps- en buurthuizen en initiatiefnemers om je verder op weg te helpen met een dorps- of wijkvisie of ideeën voor een betere woon- en leefomgeving;
  • zorgt voor verbinding met de gemeente, zodat dorpsbelangen, wijkraden, buurtverenigingen, dorps- en buurthuizen en initiatiefnemers sneller op de juiste plek in de organisatie zijn voor informatie over beleid, wetten en regels;
  • brengt dorpsbelangen, wijkraden, buurtverenigingen en initiatiefnemers in contact met andere partijen, zoals It Wetterskip, Staatsbosbeheer en Provincie Fryslân;
  • zorgt ervoor dat dorpsbelangen, wijkraden en buurtverenigingen mee kunnen doen en denken bij het maken van beleid en andere belangrijke zaken voor de dorpen en wijken;
  • adviseert over subsidies. Kijk hier voor de subsidiemogelijkheden;
  • weet waar de gemeente aan werkt en heeft regelmatig contact met collega’s en bestuur;
  • komt op voor het belang van onze inwoners.

Benieuwd wie jouw coördinator is?

Kijk hier voor de contactgegevens.