Gebiedsteam

Heeft u vragen over zorg, welzijn of wonen? U kunt terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente. Bel met 0517- 380 357 of stuur een e-mail naar gebiedsteam@waadhoeke.nl. Dit kan voor uzelf, maar ook voor iemand over wie u zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld een naaste.

U kunt ook langskomen bij het Gebiedsteam.

Inloopspreekuur

Op dit moment is er één locatie met een inloopspreekuur.

St.-Jacobiparochie

  • Wanneer: op dinsdagmiddag
  • Tijd: 13.00 uur tot 15.00 uur
  • Locatie: Netwerkcentrum De Opstap Oosteinde 49 in St.-Jacobiparochie

Franeker

Gemeentehuis, Harlingerweg 18, 8801 PA 

Menaam

Moolnersrak 11, 9036 MJ

  • U neemt contact op met het Gebiedsteam van de gemeente. We maken een afspraak voor een gesprek bij u thuis. U kunt een familielid of een bekende vragen u hierbij te helpen.
  • Tijdens het gesprek vragen we naar wat u nodig heeft. En wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt doen. Ook bekijken we uw (financiële) mogelijkheden om zelf of met hulp van anderen steun te regelen.
  • U krijgt van het Gebiedsteam een gespreksverslag van het gesprek.
  • Het Gebiedsteam neemt de zorg niet van u over, maar zorgt dat steun wordt geregeld.  
  • Heeft u al een contactpersoon bij het gebiedsteam? En wilt u een voortgangsgesprek of evaluatiegesprek inplannen? Het is nu ook mogelijk om een videogesprek in te plannen met een medewerker van het gebiedsteam.