Geld en zorg

Gebiedsteam

Het Gebiedsteam helpt met vragen over (jeugd)zorg, welzijn en wonen.

Financiële hulp

Heb je schulden of problemen met geld? Vraag hulp aan het Gebiedsteam.

De Dienst Noardwest Fryslân

De Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân helpt u met vinden van geschikt werk.

Tegemoetkoming kinderopvang

Kom je in aanmerking voor een bijdrage in de kosten voor jouw kind?

Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Advies en ondersteuning voor vrijwilliger of mantelzorgers.

Taxipas

Vraag een taxipas collectief vervoer aan bij het Gebiedsteam.

Meldpunt voor verward gedrag

Meer informatie over het meldpunt voor verward gedrag.

SchuldHulpMaatje

Onze Maatjes begeleiden en ondersteunen je gratis en zonder oordeel bij schulden en geldzorgen.

Opvoedhulp

Tips en ondersteuning bij het opvoeden van kinderen.