De Dienst Noardwest Fryslân

Iedereen in gemeente Waadhoeke moet zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen door te werken. Als dit niet lukt, helpt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan je met werk zoeken. Of met een andere zinvolle besteding van de dag. Dat doet zij namens de gemeente.

  • Zolang je geen werk hebt gevonden kun je in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Dit staat in de Participatiewet. Ook dit regelt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
  • Heb je een arbeidsbeperking? Heb je daarom veel begeleiding en/of aanpassingen van je werkplek nodig? De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân helpt je hierbij.
  • De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wajong. Deze wet zorgt ervoor dat meer mensen – met en zonder een beperking – aan het werk gaan bij een betalende werkgever.
  • De gemeente voert de Participatiewet uit. Uitgangspunt van de Participatiewet is: ‘Iedereen doet mee.’ De gemeente gaat daarom uit van wat mensen wél kunnen.