Financiële hulp

Heb je financiële problemen? Wil je hulp om jouw geldzaken op orde te krijgen en te houden? Vraag dan hulp aan via het Gebiedsteam.

Als je een aanvraag voor financiële hulp doet gaat een medewerker van het Gebiedsteam samen met jou kijken naar je situatie. Samen kijken jullie welke mogelijkheden er zijn.

Je kunt ook terecht bij het Servicepunt Geld & Zorg in St.-Annaparochie en Franeker. Vrijwilligers helpen jou tijdens het spreekuur. Het gesprek is gratis. Alle inwoners van Waadhoeke zijn van harte welkom.

  • St.-Annaparochie, MFC Ons Huis, Beuckelaerstraat 2, maandag 14.00 - 16.00 uur
  • Franeker, Connexa, Godsacker 35, maandag 14.00 - 16.00 uur

De vrijwilligers kunnen je helpen met allerlei vragen:

  • Hoe vul ik dit formulier in?
  • Hoe vraag ik een uitkering aan?
  • Ik heb gehoord over een goedkope ziektekostenverzekering. Hoe regel ik dat?
  • Ik heb een laag inkomen. Kan ik korting krijgen op school- of zorgkosten?
  • Ik kom geld tekort. Wat kan ik doen?
  • Mijn administratie is een rommeltje. Hoe krijg ik dit op de rit?