Financiële hulp

Heeft u financiële problemen? Wilt u hulp om uw geldzaken op orde te krijgen en te houden? Vraag dan hulp aan via het Gebiedsteam.

Als u een aanvraag voor financiële hulp doet gaat een medewerker van het Gebiedsteam samen met u kijken naar uw situatie. Samen kijken jullie welke mogelijkheden er zijn.

U kunt ook terecht bij het Servicepunt Geld & Zorg in St.-Annaparochie en Franeker. Vrijwilligers helpen u tijdens het spreekuur. Het gesprek is gratis. Alle inwoners van Waadhoeke zijn van harte welkom.

  • St.-Annaparochie, MFC Ons Huis, Beuckelaerstraat 2, maandag 14.00 - 16.00 uur
  • Franeker, Connexa, Godsacker 35, maandag 14.00 - 16.00 uur

De vrijwilligers kunnen u helpen met allerlei vragen:

  • Hoe vul ik dit formulier in?
  • Hoe vraag ik een uitkering aan?
  • Ik heb gehoord over een goedkope ziektekostenverzekering. Hoe regel ik dat?
  • Ik heb een laag inkomen. Kan ik korting krijgen op school- of zorgkosten?
  • Ik kom geld tekort. Wat kan ik doen?
  • Mijn administratie is een rommeltje. Hoe krijg ik dit op de rit?