Hulp

In gemeente Waadhoeke zijn er verschillende organisaties waar je terecht kunt voor hulp. Het kan dan gaan om een lokale of landelijke organisatie. Twijfel je waar je met jouw hulpvraag naar toe moet? Onze inclusiecoördinator helpt je op weg. Wij luisteren naar jouw verhaal en helpen je. Je staat er niet alleen voor!

Discriminatiemeldpunt Fryslân

Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân is een toegewijd team van professionals dat zich inzet voor gelijke behandeling en het aanpakken van discriminatie op verschillende fronten. Met jarenlange ervaring staan ze klaar om jouw verhaal te horen en je te ondersteunen bij het nemen van de nodige stappen.

De politie

Als je discriminatie ervaart op een manier die volgens jou strafbaar is, kun je ook aangifte doen bij de politie. Discriminatie.nl kan je daarbij ondersteunen.

Meld online discriminatie

Als je op internet uitingen tegenkomt die onnodig kwetsend of zelfs haatzaaiend zijn ten opzichte van groepen mensen, kan er sprake zijn van online discriminatie. Dat kun je melden bij Meld.Online Discriminatie. Zij bekijken elke melding en bepalen of deze strafbaar is. 

College voor de Rechten van de Mens

Je kunt het College voor de Rechten van de Mens vragen een oordeel uit te spreken over door jou ervaren discriminatie. Het CRM onderzoekt je melding en als er volgens de wet voldoende aanknopingspunten zijn om je verzoek in behandeling te nemen, zal het college dat doen.

De Nationale ombudsman

Bij de Nationale ombudsman kun je het melden als je je gediscrimineerd voelt door de overheid of een overheidsinstantie en daarover een klacht wil indienen. 

De Kinderombudsman

Ook als kind mag je niet gediscrimineerd worden. Als je nog geen 18 jaar bent en je hebt het idee dat school, jeugdhulp, een organisatie in de kinderopvang of gezondheidszorg niet goed omgaat met jouw kinderrechten, kun je je melden bij de Kinderombudsman. Zij geven je advies en kunnen een onderzoek starten als ze daar reden daarvoor zien.