Contact Inclusiecoördinator

Als regenbooggemeente streeft Waadhoeke naar een kleurrijke iepen mienskip. Een mienskip waarin iedereen gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn. Dat kunnen we niet alleen: dat doen we samen. Daar hebben we de hulp van inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in onze gemeente bij nodig!

Waadhoeke heeft daarom als eerste gemeente in Fryslân een eigen inclusiecoördinator! Sinds het najaar van 2023 is Hinke Tinet van der Werf, namens Tûmba, aan de slag in onze gemeente als inclusiecoördinator voor één dag per week.

Als inclusiecoördinator zorgt zij ervoor dat thema's als diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid blijvend aandacht krijgen. Zij zorgt ervoor dat het actieplan diversiteit en inclusie, die eerder dit jaar vastgesteld in de gemeenteraad, wordt uitgevoerd. 

Wil jij kennismaken met de inclusiecoördinator of meedenken over dit thema?

Neem contact op met Hinke Tinet van der Werf. Je kunt haar bereiken via telefoonnummer (06) 59 98 28 23 of per e-mail via h.vanderwerf@waadhoeke.nl (werkdag voor gemeente Waadhoeke: maandag).