Bibliotheek Noord Fryslân

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Op maandag 29 januari ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat zien dat dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Paulien Schreuder van de Bibliotheek Noord Fryslân legt uit waarom dat zij haar handtekening zette.

Bibliotheek Noord Fryslân: “Respect is de basis”

Bibliotheek Noord Fryslân heeft in Waadhoeke vestigingen in Franeker, Dronryp en St.-Annaparochie. De bibliotheek is er voor iedereen, je bent altijd welkom voor het lezen van een krant, we verzorgen taal- en digitale cursussen, gratis en laagdrempelig en natuurlijk kun je ook boeken bij ons lenen. Kijk voor de agenda per vestiging.

Waarom heb je besloten de intentieverklaring te tekenen?

Wij streven er naar een inclusieve en diverse organisatie te zijn. We willen heel graag dat iedereen, en dan ook echt iedereen, zich welkom bij ons voelt en gebruik wil maken van onze dienstverlening. Het maakt niet uit wat je achtergrond is, sekse, geaardheid of je mening. De drempel voor de bibliotheek is laag en zo hoort het ook.

Wat is voor jou persoonlijk en voor jouw instelling de meerwaarde hiervan?

Respect en vertrouwen is voor mij en voor onze organisatie de basis. En respect betekent dat je voor iedereen respect hebt en zo handelt in je dagelijks werk.

Wat merken jouw medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

Ik heb de verklaring met de collega’s gedeeld en aangegeven dat wij als bibliotheek deze verklaring hebben getekend. We hebben als bibliotheken in Nederland waarden en normen die we belangrijk vinden; dat we onafhankelijk zijn, betrouwbaar, toegankelijk en trouw aan onszelf. In de opleiding voor het bibliotheekwerk komen die waarden aan de orde. We hebben sinds kort een gedragscode waarin we nogmaals benoemen dat iedereen mag meedoen.

Tenslotte, wat is jouw boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

We wonen in een land waar zoveel mensen zijn die misschien anders zijn dan jij, maar daarom niet minder en iedereen in Nederland verdient een plek, aandacht en betrokkenheid. Als we daar allemaal ons best voor doen, wordt Nederland/ Waadhoeke mooier.