Intentieverklaring

Als regenbooggemeente streeft Waadhoeke naar een kleurrijke iepen mienskip. Een mienskip waarin iedereen gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn. Dat kunnen we niet alleen: dat doen we samen. Daar hebben we de hulp van inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in onze gemeente bij nodig!

Op maandag 29 januari 2024 organiseert gemeente Waadhoeke daarom een intentieverklaring diversiteit en inclusie. In deze bijeenkomst willen we met lokale organisaties, bedrijven en verenigingen een verklaring tekenen, waarbij we laten zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke.

Dit zijn de 3 doelen van de intentieverklaring:

  • Samenwerking: de intentieverklaring is een document dat lokale partijen in de gemeente Waadhoeke bij elkaar brengt en verbindt in hun streven naar inclusie en diversiteit. Het laat het belang van zien van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Zichtbare betrokkenheid: de intentieverklaring is tastbaar bewijs van de betrokkenheid van de gemeente Waadhoeke en de ondertekenende partijen bij inclusieve en diverse waarden en praktijken. 
  • Monitoring en verantwoording: de intentieverklaring is een basis voor het volgen van de voortgang en het evalueren van inspanningen op het gebied van inclusie en diversiteit. Het maakt partijen verantwoordelijk voor het behalen van de vastgestelde doelen uit het Actieplan Diversiteit en Inclusie 2023-2025.

Onderschrijft jouw bedrijf, organisatie of vereniging deze doelen ook? Je kunt de verklaring nog op een later moment ondertekenen. Neem hiervoor contact op met onze inclusiecoördinator