Intentieverklaring Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Begin dit jaar ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Cor Gersen, secretaris van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum, legt uit waarom dat hij zijn handtekening zette.

Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum: “Gebruik elkaars krachten en kwaliteiten”

De woorden zeggen het eigenlijk al: als dorpsbelang van Tzummarum en Firdgum komen we op voor de belangen van alle dorpsbewoners. Deze belangen zijn heel verschillend, maar als centraal thema zetten we ons in voor de leefbaarheid van beide buurdorpen. Zo zijn we bezig met projecten onder andere over dorpsfaciliteiten, klimaat, de Slachtemarathon en ruimtelijke ordening. En af en toe organiseren we ook een feest of een Doarpsmiel. Dit allemaal om het samenzijn van dorpsgenoten te stimuleren en iedereen een fijne plek te gunnen om te wonen.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

Omdat we als dorpsbelang vinden dat iedere bewoner meetelt en we niemand willen uitsluiten.

Wat is voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

Het ondertekenen is een bevestiging van waar we voor staan. We willen ons inzetten voor alle bewoners van Tzummarum en Firdgum.

Wat merken jullie medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

Nog niets. Maar dat komt doordat we ons al vele jaren inzetten voor onze dorpen op het gebied van inclusie, diversiteit en leefbaarheid.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Sluit niemand uit, maar zoek elkaar op en gebruik elkaars krachten en kwaliteiten.