Intentieverklaring Seewyn

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Op maandag 29 januari ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Miranda Popken van Seewyn legt uit waarom dat zij haar handtekening zette.

Seewyn: “Iedereen die in aanraking wil komen met cultuur, is bij ons welkom”

Seewyn Kunsteducatie is dé plek voor kunstonderwijs in Noordwest-Friesland. Op onze leslocaties in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen beleven kinderen, jongeren en volwassenen veel plezier bij het ontwikkelen van hun talenten op het gebied van muziek, theater en beeldende kunst.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

Omdat Seewyn het belangrijk vindt om zich bewust te zijn van dit thema. Zodat we daarin bewuste keuzes kunnen maken en mogelijkheden zichtbaar kunnen maken voor verschillende doelgroepen.

Wat is voor jou persoonlijk en voor jouw organisatie de meerwaarde hiervan?

Seewyn heet iedereen die in aanraking wil komen met cultuur, graag welkom. En dat willen wij uitdragen.

Wat merken jullie medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Hebben jullie het er over?

We vertellen onze medewerkers zeker over deze intentieverklaring. En ook naar buiten toe gaan we dat doen, via onze sociale media.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Laten we met elkaar in gesprek gaan. Wat betekent inclusie & diversiteit in de Waadhoekse context?