Intentieverklaring Humanitas Noordwest-Friesland

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Begin dit jaar ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Thiadrik Twerda, voorzitter van Humanitas Noordwest-Friesland, legt uit waarom dat hij zijn handtekening zette.

Humanitas Noordwest-Friesland: “Soargje derfoar datst der foar elkenien bist”

Humanitas is er voor mensen die iets willen veranderen aan hun situatie, maar dit alleen niet voor elkaar krijgen. Humanitas Noordwest-Friesland zet zich, met zo’n tachtig vrijwilligers, in voor de inwoners van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland.

We zijn betrokken bij vele verschillende activiteiten voor jong en oud. Voorlezen, hulp bij taal en huiswerk, de Kindervakantieweken, Home-Start (opvoedingshulp voor jonge kinderen en hun ouders) Thuisadministratie, Efkes Dwaan (hulp bij klussen in en rond het huis), Vriendschappelijk Huisbezoek en Steun bij Rouw en Verlies zijn een paar voorbeelden.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

Om tegearre mei oare organisaasjes dúdlik te meitsjen wêr 't wy foar steane. Inclusiviteit is (nog) niet overal in de samenleving normaal. Wanneer mensen proberen vast te houden aan hoe het vroeger was, dreigen andere mensen te worden buitengesloten. Het is daarom goed om het daar over te hebben.

Wat is voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

Het gaat er om hoe je als organisatie in de samenleving staat. En welk gedrag dat je daarbij laat zien. Dit zal door het ondertekenen bij ons niet ineens veranderen. In plaats daarvan letten we op dingen die minder snel opvallen. Deze situaties gebruiken we om de discussie te voeren.

Wat merken jullie medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

Humanitas is een organisatie waar iedereen ongeacht komaf, aard of religie terecht kan als vrijwilliger en deelnemer. Inclusiviteit maakt daardoor deel uit van het DNA van Humanitas en zo is het voor ons normaal. We praten er niet over, we doen het iedere dag.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Soargje derfoar datst der foar elkenien bist. En laat dat in je gedrag en omgang met mensen zien.