Intentieverklaring De Opstap

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Op maandag 29 januari ondertekenen de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Bertina Algra van netwerkcentrum de Opstap in St.-Jacobiparochie legt uit waarom dat zij haar handtekening zet.

Netwerkcentrum de Opstap is een voorziening die als doel heeft de leefbaarheid in het dorp en de omgeving te verbeteren, waar mensen elkaar weten te vinden en waar nieuwe ontmoetingen ontstaan. Er is een sociale huiskamer, een weggeefwinkel met kleding en accessoires, een werkplaats, een taalcafé en een hangout voor jongeren. We verzorgen er samen dieren, we onderhouden de moestuin en organiseren activiteiten in het atelier.

Waarom heb je besloten de intentieverklaring te tekenen?

De Opstap werkt vanuit de inclusie gedachte ‘Iedereen doet mee en hoort erbij’. Dus deze intentieverklaring sluit aan bij de missie van onze organisatie.

Wat is voor jou persoonlijk en voor jouw organisatie de meerwaarde hiervan?

De start van de Opstap is vanuit een persoonlijke missie ontstaan. Het was mijn droom om met De Opstap er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen en erbij hoort, oftewel een goed leven hebben. Want dat wil iedereen. Helaas is dat voor zoveel mensen niet vanzelfsprekend.

Wat merken jouw medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

We gaan het zeker vertellen aan onze vrijwilligers. Dat doen we tijdens een koffietafelgesprek, wat wekelijks plaatsvindt. Onze húskamer is trouwens van maandag tot en met donderdag open, van 9.00 tot 16.00 uur. De koffie en thee is gratis, een bijdrage mag, maar hoeft niet. Wie dat gezellig vindt, is van harte welkom bij De Opstap.

Tenslotte: Wat is jouw boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Dat het belangrijk is hierover na te denken om vanuit inclusiviteit te handelen en denken. Verplaats jezelf eens in iemand die mogelijk niet het gevoel heeft er bij te horen of mee te kunnen doen. Zo kun je je misschien voorstellen wat dat met je doet. Plus: Hoe meer verbinding tussen partijen, hoe beter.