Intentieverklaring RSG Simon Vestdijk

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Begin dit jaar ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Sydo de Jong, directeur van RSG Simon Vestdijk Franeker, legt uit waarom hij zijn handtekening zette.

RSG Simon Vestdijk Franeker: “Laat ook je stem horen en doe mee”

In de afgelopen jaren zijn er op de locatie van onze middelbare school in Franeker een aantal mooie stappen gezet. Zo is er een regenboogtrap gemaakt en wordt diversie en inclusie behandeld tijdens de lessen burgerschap. Hoe gaan we met elkaar om? Daarover wordt veel gediscussieerd. En ook worden meningen gedeeld. Door het ondertekenen van de verklaring zullen meer activiteiten worden opgepakt en/of ontwikkeld.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

In onze maatskippij komen mensen te ver uit elkaar te staan op verschillende gebieden. Tegenstellingen tussen groepen worden groter en steviger. We willen graag bijdragen om daar verandering in te brengen.

Wat is voor jou persoonlijk en voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

Vele organisaties doen mee en dit helpt mij en onze school om mensen in Waddenhoek duidelijk te maken dat anders en vooral met meer inlevingsvermogen met elkaar omgaan, leeft. Hoe meer organisaties meedoen, hoe meer het signaal van inclusiever met elkaar omgaan alle inwoners bereikt. Ook krijgen we meer steun uit veel hoeken van de maatskippij om de gedachte te versterken dat iedereen er toe doet.

Wat merken jullie medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

Dit wordt onder andere besproken in overleggen met medewerkers. En waar mogelijk wordt het ook in de lesinhoud van verschillende vakken meegenomen.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Vind je ieder mens van belang en van waarde voor de medemens? Dan kun je er niet omheen om ook je stem te laten horen en mee te doen met activiteiten en alsnog deze intentieverklaring mee te ondertekenen.