Intentieverklaring Stjoer

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Op maandag 29 januari ondertekenen de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Erik Blank van Stjoer legt uit waarom dat hij zijn handtekening zet.

Stjoer: “We kijken verder dan een diagnose, indicatie of label”

Stjoer gelooft in herstel en persoonlijke ontwikkeling voor iedereen. Stjoer ondersteunt mensen met een sociale en/of psychische kwetsbaarheid. Ze helpen hen bij het (her)ontdekken van hun eigen mogelijkheden en talenten. Stjoer ziet de mens en kijkt verder dan een diagnose, indicatie of label.

Op deze manier draagt Stjoer bij aan een inclusieve samenleving voor mensen met een sociale en/of psychische kwetsbaarheid. We gaan eenzaamheid tegen en maken mensen mentaal veerkrachtiger. We geven hen de mogelijkheid om hun leven in te vullen zoals zij graag willen.

Stjoer is actief in 12 Friese gemeenten, waaronder Waadhoeke. Kijk voor meer informatie op de website van Stjoer.

Stjoer wil door haar activiteiten bijdragen aan inclusieve samenleving voor mensen met een sociale en/of psychische kwetsbaarheid. Daar past de intentieverklaring en het programma diversiteit en inclusie Waadhoeke heel goed bij. Wij willen hier dan ook actief aan bijdragen.

Wat is voor jou persoonlijk en voor jouw organisatie de meerwaarde hiervan?

Voor Stjoer is de meerwaarde hiervan dat we ons, gezamenlijk met andere partijen in Waadhoeke, verbinden aan dit thema en dit ook actief naar buiten laten zien. Iedereen mag er zijn en meedoen!

Wat merken jouw medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

Uiteraard delen wij dit moment en het programma in Waadhoeke met onze medewerkers en zal dit ook worden gecommuniceerd met de vrijwilligers. Op deze manier zijn zij op de hoogte. Daarnaast is dit voor Stjoer een moment om intern extra aandacht te geven aan het thema diversiteit en inclusie.

Tenslotte: Wat is jouw boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Maak het onderwerp breed bespreekbaar binnen de organisatie. Verwerk het onderwerp actief in de uitwerking van activiteiten, plannen etc. Doe dit niet top-down, maar betrek hierbij deelnemers, vrijwilligers, bezoekers, inwoners.