Intentieverklaring Elan Onderwijsgroep

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Begin dit jaar ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Sjoerd van der Galiën, voorzitter van het College van Bestuur van Elan Onderwijsgroep, legt uit waarom dat hij zijn handtekening zette.

Elan Onderwijsgroep: “Heb respect voor een ander en leer van iedereen”

Elan Onderwijsgroep heeft 15 basisscholen in de gemeente Waadhoeke. Scholen met kwalitatief zeer goed onderwijs en met de kernwaarden vertrouwen en veilig. Naast gewone basisscholen hebben we een NT2-school (Nederlands als tweede taal): De Toverbal op het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie. En een school voor speciaal basisonderwijs: De Bolder in Franeker. Ook zijn er samenwerkingsscholen in Vrouwenparochie en Deinum.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

Door de grootte van onze organisatie en onze missie en visie vinden wij het niet meer dan normaal om de handtekening te zetten. Bij onze scholen staat het welzijn van leerlingen hoog in het vaandel.

Wat is voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

Met deze intentieverklaring laten we als Elan zien waar we met onze scholen voor staan.

Wat merken jullie medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

De ondertekening staat op onze beleidsagenda en ook in ons strategisch beleidsplan. Vandaar uit maken we de vertaling naar de jaarplannen per school.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

We moeten het met z’n allen doen in deze regio. Daar hoort echt iedereen bij, geen onderscheid dus.  Heb respect voor een ander en leer van iedereen.