Intentieverklaring Connexa

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Begin dit jaar ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Joke Bandstra, directeur-bestuurder van Connexa, legt uit waarom dat zij haar handtekening zette.

Connexa: “Elk minsk docht der ta, nettsjinsteande leeftyd, ras of aard”

Als welzijnsorganisatie bouwen we samen met de gemeenten Waadhoeke en Harlingen aan een maatskippij waarin iedereen ertoe doet. Door inwoners, regionale partijen en vraagstukken aan elkaar te verbinden, ontstaat een krachtig netwerk en een maatskippij waarin mensen samen- én zelfredzaam zijn. Waarin mensen in verbinding staan met hun omgeving en op hun eigen unieke manier kunnen meedoen. Zo werken we aan die mooie maatskippij waarin plaats is voor iedereen.

De activiteiten die we aanbieden zijn vrijwilligerswerk (door middel van een eigen vacaturebank), jongerenwerk, welzijnswerk voor volwassenen, vluchtelingenwerk, mantelzorg en opbouwwerk.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

Connexa is bij uitstek een organisatie die werkt aan diversiteit en inclusiviteit. Elkenien docht mei en kin by ús terjochte.

Wat is voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

Onze missie is ‘Samen bouwen we aan een mienskip waarin iedereen van waarde is’. En onze visie is ‘We zijn de verbindende schakel, zichtbaar en laagdrempelig. We werken preventief, vanuit de vraag en activeren wederkerigheid’. En onze kernwaarden zijn “We doen het samen, we doen het gelijkwaardig en we zijn betrouwbaar’. De intentieverklaring sluit daar perfect bij aan.

Wat merken jullie medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

Eerlijk gezegd merken ze er niet veel van. We werken al jaren aan diversiteit en inclusiviteit. De intentieverklaring plaatsen we op onze website.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Inclusiviteit is van ons allemaal. Elk minsk docht der ta, nettsjinsteande leeftyd, ras of aard.