Intentieverklaring PCOB Franeker

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Begin dit jaar ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Albert Hovinga, secretaris van PCOB Franeker, legt uit waarom dat hij zijn handtekening zette.

PCOB Franeker: “Elkenien fertsjinnet in feilich plak yn ús maatskippij”

PCOB staat voor Protestantse Christelijke Ouderen Bond en de afdeling Franeker en omstreken is één van de 250 afdelingen in heel Nederland. Veel ouder wordende mensen voelen zich eenzaam. Daarom vinden wij het belangrijk om activiteiten te organiseren, zoals een maandelijkse contactmiddag, in december adventsvieringen en een kerstviering, en in mei een reisje. Nei-inoar omsjen staat hoog in het vaandel bij ons.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

Naast het organiseren van activiteiten voor ouderen vinden we het ook heel belangrijk dat iedereen zich welkom bij ons voelt.

Wat is voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

Hjir mei litte wy sjen dat elkenien derby heart, meidwaan mei en respekt fertsjinnet.

Wat merken jullie medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

Voordat de ondertekening plaatsvond, hebben we de intentieverklaring in het bestuur besproken. Iedereen staat volledig achter het doel: een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

In onze samenleving en ook onder ouderen zijn mensen die anders zijn. Mar elkenien fertsjinnet in feilich plak yn ús maatskippij.