Intentieverklaring Wijkraad Professorenwijk

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Begin dit jaar ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Ondertekenaars stelden we een paar vragen; Heleen de Vries, voorzitter en secretaris van Wijkraad Professorenwijk (Franeker), legt uit waarom dat zij haar handtekening zette.

Wijkraad Professorenwijk: “Iedereen moet altijd welkom zijn”

Omdat er in de Professorenwijk geen clubgebouw aanwezig is, zijn we in 2023 gaan samenwerken met Patyna Saxenoord (zorginstelling) en VBG Philadelphia (kerk). We verzorgen in Saxenoord en de kerk een aantal activiteiten, zoals breien/haken en knutselen, koersbal, jeu de boules en bingo. Dit doen de inwoners uit de wijk (zowel jong als oud) samen met de bewoners van de zorginstelling.

Op bijna iedere dag van de week zijn er activiteiten en iedereen is welkom. Ook al is het alleen maar om erbij te zitten. De verbinding tussen de inwoners en de vele belangstelling is prachtig om te zien. Wat ook bijzonder is dat eenmaal per maand een zwerfvuilploeg door de wijk gaat om op te ruimen.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

Voor ons als wijkraad is het vanzelfsprekend dat iedereen welkom is en mee mag en kan doen.

Wat is voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

Met het ondertekenen van de intentieverklaring willen we onze bekendheid vergroten. Zo weten de inwoners van de wijk wat we allemaal doen en ook dat ze altijd welkom zijn.

Wat merken jullie medewerkers en/of vrijwilligers van de ondertekening van de intentieverklaring? Heb je het er met hen over?

Aangezien we al lang zo werken, vindt onze organisatie het heel normaal dat we hebben getekend.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Ongeacht de leeftijd, iedereen moet altijd welkom zijn en hoort erbij.