Wat doen wij?

We willen een gemeente zijn waar iedereen met respect wordt behandeld. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, kunnen meedoen en zich veilig voelen in onze gemeente. Ongeacht geslacht, leeftijd, geloof, ras, culturele identiteit, seksuele voorkeur of beperking. In Waadhoeke is geen ruimte voor discriminatie, uitsluiting, intimidatie en pesten.

Een belangrijke stap in die richting is het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Waadhoeke. Daarin staan de volgende doelen:

  • In Waadhoeke streven we naar een kleurrijke gemeente, een iepen mienskip, waarin iedereen erbij hoort en gelijkwaardig is.
  • In Waadhoeke werken we aan een positief klimaat rondom seksuele en genderdiversiteit. Daarmee willen we ervoor zorgen dat alle inwoners zich geaccepteerd, weerbaar en veilig voelen.
  • We ondertekenen samen met lokale partijen in de gemeente een intentieverklaring, waarin staat dat we ons inzetten voor een inclusief Waadhoeke.

Met deze doelen willen we discriminatie niet alleen tegengaan, maar het liefst voorkomen.

Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, houdt meer in dan alleen ‘mooie woorden op papier’. Hiervoor moeten we ook echt gaan doen. Van het wat naar het hoe dus. In het actieplan diversiteit en inclusie hebben we beschreven hoe we dat de komende jaren gaan doen.