Kabels en leidingen

Ben je benieuwd naar de werkzaamheden die de nutsbedrijven op het moment uitvoeren aan kabels en leidingen? Bekijk het overzicht van werkzaamheden aan kabels en leidingen op de website van Moorwerkt.

Liander werkt aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. We gaan steeds meer elektriciteit gebruiken en produceren. Daardoor zijn er meer kabels en elektriciteitshuisjes nodig. Eén van de projecten die nu loopt in gemeente Waadhoeke is de Netwerkwerkuitbreiding Lelie, afgekort NuLelie. Kijk voor informatie over dit project en een video op de website van Liander.

Hieronder lees je de meest gestelde vragen met antwoorden over elektriciteitshuisjes.

Wat doet een elektriciteitshuisje?

Een elektriciteitshuisje wordt ook wel een transformatorhuisje genoemd. In deze huisjes zetten we binnenkomende middenspanning van 10.000 volt om naar laagspanning van 230 volt. Vanuit het elektriciteitshuisje lopen kabels naar onze woningen, waar vervolgens 230 volt binnenkomt en we gebruik kunnen maken van stroom. Voldoende elektriciteitshuisje maken het laden van auto’s in de buurt mogelijk, het transport van duurzame elektriciteit van de zonnepanelen die op de daken liggen etc. Het is dus een onmisbaar knooppunt voor de energievoorziening in de buurt en cruciaal voor de verduurzaming van huizen. Op de website van Liander lees je hier meer over.

Hoe ziet een elektriciteitshuisje eruit?

Elektriciteitshuisjes - ook wel elektriciteitsruimtes genoemd - kunnen er verschillend uit zien. De laatste jaren streven we steeds meer naar hetzelfde uiterlijk. Grofweg zijn er 2 soorten elektriciteitsruimtes: een binnen en een buitenvariant. Op de website van Liander lees je hier mee over.

Waar komt zo’n elektriciteitshuisje te staan?

Niet alle plekken zijn geschikt. Hierdoor is de ruimte vaak schaars en daarmee de keuzemogelijkheid beperkt. Bij het kiezen van de plek van een elektriciteitshuisje moeten we met rekening houden met:

  • Om aan zoveel mogelijk woningen elektriciteit te kunnen leveren, moet het station op een centrale plek staan. Dat wil zeggen binnen het bereik van het bestaande netwerk en de woningen.
  • De ligging van kabels en leidingen en andere obstakels in de grond, bepalen welke plek wel en niet kan.
  • Het elektriciteitshuisje moet via de openbare weg bereikbaar zijn.

Op de website van Liander lees je hier meer over.

Wordt er ook rekening gehouden met omwonenden?

Natuurlijk houden we ook rekening met de omwonenden. Dit betekent:

  • We houden zoveel mogelijk rekening met bestaande bomen.
  • We kijken zoveel mogelijk naar een locatie die het meest past in de omgeving.

Op de website van Liander lees je hier meer over.

Is er de mogelijkheid om bezwaar te maken?

Nee, hier is geen mogelijkheid voor. Door de noodzakelijke uitbreidingen aan het energienet kan het straatbeeld veranderen. Toch kun je geen bezwaar maken. Dit is omdat de transformatorstations vergunningsvrij geplaatst mogen worden als ze voldoen aan de afmetingen.

De afmeting van een elektriciteitshuisje mag:

  • niet hoger dan 3 meter
  • een oppervlakte van het object is niet groter dan 15 m2

Hoe veilig is een elektriciteitshuisje?

We horen af en toe dat er zorgen zijn over straling rondom een elektriciteitshuisje. Dit is gelukkig niet nodig. De elektriciteitshuisjes van Liander voldoen aan het geldende voorzorgbeleid van de Rijksoverheid over elektromagnetische velden. Op de website van Liander lees je hier meer over.