Riolering

Beerput

Heb je een beerput? Lees hier over de aansluiting op het riool. 

Rioolaansluiting

Wil je een nieuwe of tweede aansluiting op het riool? Hier kun je dit aanvragen. 

Rioolverstopping

Is je riool verstopt? Je leest hier wat je kunt doen.

Wateroverlast in en rondom de woning

Vooral bij zwaardere buien kan er wateroverlast in jouw woning ontstaan. Lees wat je kunt doen om dat te voorkomen.

Afkoppelen van regenwater

Het afkoppelen van regenwater of hemelwater wordt de laatste jaren steeds gebruikelijker. Lees hier waarom.

Water op straat

Als het riool vol is kan het voorkomen dat de gemeente gedurende 24 uur water op straat bergt. Lees hier waarom.