Afkoppelen van regenwater

Veel regenwater komt nu nog terecht in het riool. Het vermengt zich daar met afvalwater en moet verpompt worden naar de rioolwaterzuivering. Het afkoppelen van regenwater of hemelwater wordt de laatste jaren steeds gebruikelijker. Men bedoelt hiermee dat regenwater niet zomaar in het riool stroomt, maar wordt gebruikt op de plek waar het valt. Afkoppelen brengt enkele grote voordelen met zich mee:

  • Het is beter voor het milieu.
  • Zuiveringsinstallaties presteren beter als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door regenwater.
  • Als het afgekoppelde water wordt ge├»nfiltreerd in de bodem, is het mogelijk de grondwaterstand aan te vullen en de verdroging tegen te gaan.
  • Kosten besparen door de tuin met regenwater te besproeien.

Bekijk op YouTube deze video om te zien hoe je regenwater in je tuin kunt gebruiken