Beerput

Denk je erover na om je beerput te verwijderen?

Heb je een beerput in je tuin en ligt er een gemeentelijk riool in de buurt? Dan ben je ook aangesloten op het gemeentelijke riool. De overloop van je beerput en de andere vuilwaterafvoeren zijn namelijk aangesloten op het riool.

Wil je rechtstreeks aansluiten op het gemeentelijke riool? Dan maak je gebruik van de bestaande rioolaansluiting. In bijzondere gevallen kan het zijn dat water uit de beerput rechtstreeks een sloot of greppel in stroomt. Dit is binnen de bebouwde kom of op plaatsen waar riolering ligt niet toegestaan. Een aansluiting op het riool is dan noodzakelijk. Buiten de bebouwde kom heb je hiervoor een speciale tank nodig. 

Voor een nieuwe rioolaansluiting neem je contact op met de gemeente. Voor de plaatsing van een speciale tank neem je contact op met Wetterskip Frysl├ón.