Kind erkennen

Ben je niet getrouwd? En heb je geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft een kind bij de geboorte volgens de wet alleen een moeder. Wil je het kind erkennen? Neem telefonisch contact met ons op.

 • Gratis
 • Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs van jezelf.
 • Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs van van de moeder.
 • Is dit jullie eerste kind samen? Dan moet de moeder ook bij de afspraak aanwezig zijn.
 • Voor het erkennen van een volgend kind hoeft de moeder niet mee te komen. Je hebt dan wel schriftelijke toestemming van haar nodig. Neem telefonisch of via e-mail contact met ons op en wij sturen het toestemmingsformulier toe. Neem ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de moeder mee. Je kunt het formulier (pdf, 68 KB)  ook zelf downloaden en uitprinten. Let op: willen jullie als ouders geen gezamenlijk gezag, dan moeten beide ouders langskomen bij deze afspraak.
 • Is jouw kind ouder dan 12 jaar? Dan heb je ook een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van het kind nodig. Jouw kind moet dan ook toestemming geven.

Door een kind te erkennen neem je het wettelijk ouderschap op je. Je hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent:

 • Jouw kind erft van beide ouders (wederzijds erfrecht).
 • Je bent verplicht jouw kind te onderhouden.
 • Jouw kind kan jouw achternaam krijgen.

Erkennen voor de geboorte

 • Je erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet ‘erkenning van de ongeboren vrucht’.
 • Vanaf de geboorte van het kind ben je de wettelijke ouder.
 • Kies je bij de erkenning voor jouw achternaam? Dan heeft jouw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die je hierna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Kies je bij de erkenning niet voor jouw achternaam? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen twee ouders in de geboorteakte van het kind staan.

 • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijke toestemming geven.
 • Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven.
 • Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

Voorwaarden om kind te erkennen

 • Je bent 16 jaar of ouder.
 • Je hebt toestemming nodig van de moeder.
 • Is het kind 12 jaar? Dan heb je schriftelijke toestemming nodig van het kind en van de moeder. Nadat het kind 16 jaar is geworden, heb je alleen toestemming van het kind nodig.
 • Je kunt een kind niet erkennen als je niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat je een bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al twee ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Sta je onder curatele vanwege jouw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heb je voor erkenning eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Wil je een kind erkennen maar heb je bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit? Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op jou van toepassing is. Meestal is voor erkenning ook toestemming van de moeder nodig. Neem voor meer informatie of advies contact met ons op.

Buitenlands kind erkennen

Wil je een buitenlands kind erkennen? Dat kan gevolgen hebben voor zijn of haar nationaliteit. Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Neem hierover contact met ons op.

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk een gecombineerde achternaam te kiezen voor jullie (eerste) kind. De achternaam die je dan kiest, geldt daarna voor alle kinderen die je samen krijgt.

Je kiest voor de achternaam van de moeder of die van de andere ouder of voor een combinatie van deze twee achternamen. Voorwaarde is wel dat het kind de Nederlandse nationaliteit vanaf geboorte of erkenning heeft.

Lees meer over deze optie op de pagina over achternaam kiezen.

Ouderlijk gezag

Let op: vanaf 1 januari 2023 is de wet voor gezag door erkenning gewijzigd.

Het is belangrijk dat ouders waar mogelijk gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen en dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen. Tot 1 januari 2023 is er alleen automatisch gezamenlijk gezag als kinderen binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. Ouders die niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben moeten het gezamenlijk gezag zelf regelen bij de rechtbank. Zij kunnen dit (digitaal) aanvragen bij de griffier van de rechtbank. Deze manier van het aanvragen van erkenning en gezag sluit onvoldoende aan bij de samenleving. Inmiddels worden meer dan de helft van de eerstgeboren kinderen geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Uit deze groep ouders regelt een op de drie het gezamenlijk gezag niet. De overheid wil het verkrijgen van gezag vereenvoudigen voor alle ouders.

Op deze pagina op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie over gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023.